محمد همکار پروژه ای ما گزارش میدهد:

اکثر پتروشیمی های عسلویه طبق خواسته های مطرح شده موفق شدند پیمانکاران مفتخور را به عقب نشینی وادار و بیست و روز کار و ده روز استراحت را تحمیل کنند و با افزایش حقوقهایشان با آنها تمدید قرارداد شد.

کارگران فاز چهارده هنوز به نتیجه نرسیده اند و اعتراضشان ادامه دارد.

همچنین در هفتم و هشتم اردیبهشت همکاران ما در پالایشگاه بهبهان و پالایشگاه بزرگ نفت ستاره بندرعباس به اعتصاب پیوستند.

باقی مطالبات ما از جمله بهبود وضع خوابگاهها و غذا و استاندارد قابل قبول کاری و زیستی، ایمنی محیط کار و سرویس های امن ایاب و ذهاب بر جای خود باقیست.

هر قدم عقب نشینی پیمانکار ضربه ای به بساط این مفتخوران و تضعیف آنهاست.

اعتراضات ما ادامه دارد.

اینبار دیگر کارگاهها را ترک نمیکنیم.

بلکه می مانیم و تجمع میکنیم و حقمان را میگیریم.

مجمع عمومی و انتخاب نماینده قدم مهم پیش روی ماست.

بساط پیمانکاران باید جمع شود.

زنده باد اعتصاب.

 

محمد کارگر پروژه ای نفت

#کارگران_غیررسمی_نفت
#مناطق_ویژه_اقتصادی

 

 

 

 

https://t.me/shoranaft
@Shoratamas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)