بایگانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

برگردان شعرهایی از صالح بیچار، شاعر کورد عراقی توسط زانا کوردستانی

برگردان اشعاری از ابراهیم اورامانی، شاعر کورد توسط زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

دو شعر کوتاه کوردی از زانا کوردستانی

دو شعر کوردی از زانا کوردستانی

خەیاڵ، شعری از زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

برگردان دو شعر از دریا حلبچه‌ای شاعر کورد عراقی توسط زانا کوردستانی

برگردان چند شعر از “تنها محمد” توسط “زانا کوردستانی”

کەڤتار شعری از زانا کوردستانی

خۆزگا شعری از زانا کوردستانی

چه‌کمه‌بۆر، شعری از زانا کوردستانی

خیانت – داستان کوتاه

سه شعر سپید کوتاه (هاشور) از سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سه شعر کوتاه از سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سه شعر هاشور از سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

مروری بر زندگی و اشعار عیدی نعمتی

مروری بر زندگی و اشعار حکیمه کمایی

مروری بر زندگی و اشعار احسان اسکندری

مروری بر زندگی و اشعار رسول یاراحمدی

مروری بر زندگی و اشعار اسماعیل خویی

وریا مظهر

جهانگیر غفاری

ابراهیم احمدی

مرگ دریا شعری از سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

مروری بر زندگی و اشعار احمد گلچین معانی

مروری بر زندگی و اشعار هوتن نجات