بایگانی

استسقاء

سه شعر کوتاه از زانا کوردستانی

اشعار کوردی ۱۷ زانا کوردستانی

اشعاری از طلعت طاهر

اشعار کوردی ۱۶ – زانا کوردستانی

کتاب “آمدنت، چه لهجه‌ی غریبی دارد!” منتشر شد

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

کوردم…

جوانان کورد

کولبر، شعری از زانا کوردستانی

زانا کوردستانی، اشعار کوردی (۱۲)

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

برگردان شعرهایی از صالح بیچار، شاعر کورد عراقی توسط زانا کوردستانی

برگردان اشعاری از ابراهیم اورامانی، شاعر کورد توسط زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

دو شعر کوتاه کوردی از زانا کوردستانی

دو شعر کوردی از زانا کوردستانی

خەیاڵ، شعری از زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

سه شعر کوردی از زانا کوردستانی

برگردان دو شعر از دریا حلبچه‌ای شاعر کورد عراقی توسط زانا کوردستانی

برگردان چند شعر از “تنها محمد” توسط “زانا کوردستانی”

کەڤتار شعری از زانا کوردستانی

خۆزگا شعری از زانا کوردستانی

چه‌کمه‌بۆر، شعری از زانا کوردستانی

خیانت – داستان کوتاه

سه شعر سپید کوتاه (هاشور) از سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سه شعر کوتاه از سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

سه شعر هاشور از سعید فلاحی (زانا کوردستانی)