بایگانی

آرمان “نان کار آزادی” و ایده‌ی “حکومت شورایی”; درنگی بر “حکومت شورایی” از منظر دان …

شراره جمشید،‌شاعر ایرانی

گذری بر زندگی و شعر رضا براهنی

تبریز بعد از دنیا

گذری بر زندگی و شعر بهمن فرسی

گذری بر زندگی و اشعار رزا جمالی

تجمع اعتراضی کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی تبریز + فیلم

تجمع اعتراضی کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی تبریز + فیلم

ادامه اعتصاب کارگران شرکت موتوژن تبریز

ادامه اعتصاب کارگران شرکت موتوژن تبریز

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز

‌ادامه تجمع اعتراضی و اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز + فیلم

رونمایی تندیس ستارخان در سال ۱۱۳۲۴

فیلم دیده‌نشده از مراسم با‌شکوه رونمایی از تندیس ستارخان در تبریز سال۱۳۲۴

درباره تظاهرات همبستگی در تبریز

نقاط قوت تظاهرات تبریز در حمایت از خوزستان

آلونک نشینان تبریز، تیغ های تخریب لودر، خشم ناگهانی امیرخیز!

آلونک نشینان تبریز، تیغ های تخریب لودر، خشم ناگهانی امیرخیز! + کلیپ

‌به کینه‌ورزی و پرونده‌سازی علیه امیر چمنی خاتمه دهید!

حکومت ایران در حال تخریب آثار جرم کشتار ۶۷ است

جعل یک حماسه

تبریز با رژیم است یا برنامه ای دیگر دارد؟ (نگاهی به نقش ترک ها و دیگر ملیت ها در جنبش دی)

هجومِ کاندیداها به حاشیه‌ی شهرها برای خرید رأی با مطالعه‌ی موردی تبریز

یوسف کاکه‌ممی به زندان مرکزی تبریز تبعید شد

تداوم بازداشت عبدالعزیز عظیمی‌قدیم، روحانی محبوس در زندان اوین، به دلیل عدم‌توانایی تودیع وثیقه

اسدالله اسدی در تبریز بازداشت شد

جشنواره موسیقی شمس چه شد ؟

مردم آذربایجان،دکتر شما، پیگیر مرگ همسرش و آن پروژه آش نذری است ،مبادا در دام رژیم، تنها بماند.

دکتر و مسئله قتل؟ – اقاى دکتر ما ، دکتر بوده و یا عنوان بى عقل ترین انسان جهان برازنده اش است؟

می خواهند پزشک خوشنام تبریزی را بکشند، می گویند او می خواسته خانواده خود را بکشد!

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی تبریز

اجرای حکم اعدام سه زندانی مرد و یک زن در زندان تبریز

توهین حکومتى در تلویزیون جمهورى اسلامى به اقلیتهاى ملى و مذهبى

یک زندانی در تبریز اعدام شد

سخنرانی فرانک فرید در نشست بررسی آثار فریبا وفی در تبریز / گزارش اکرم خیرخواه