مسابقه ای بین سرویس های اطلاعاتی و امنیتی برگزار شد،چهارخرگوش را در جنگلی انبوه رها کردند،و چهارمامور امنیتی از سیا، موساد،ک گ ب و رژیم ج ا[ سربازان گمنام امام زمان ! ]مامور شدند که هر کدام خرگوشی بیابند،
۲۴ ساعت بعد مامور سیا با خرگوش خود آمد، ۴۸ ساعت بعد مامور ک گ ب خرگوش خود را یافت ، سه روز بعد مامور موساد جنازه خرگوش خود را تحویل داد و از مامور جمهوری اسلامی خبری نشد! همه نگران شدندیک هفته بعد او با خرسی عظیم الجثه آمد، داوران گفتند: این دیگر چیست؟ گفت خرگوش است! اگر قبول ندارید از خودش بپرسید!
بناگاه خرس بالا و پایین پرید و فریاد زد: من خرگوشم! من خرگوشم!داوران گفتند: خوب ما این خرس را به عنوان خرگوش می پذیرم( آخر خودش گفته است!) ولی چرا یک هفته تاخیر داشتی؟ مامور رژیم اسلامی پاسخ داد: خوب یک هفته روی او کار می کردم تا راستش را بگوید! 
۴ – نمی دانم، بر این نیرنگ رژیم جمهوری اسلامی چه نامی نهم ، ولی بدتر از این نیرنگ آشکار ،که کپی برداری از سیستم اطلاعاتی شوروی پیشین است و نادان پنداشتن مردم ایران از سوی سربازان گمنام امام زمان ، بازتاب این دروغ شرم آور، در شماری از رسانه هایی ، که ما ، ناهمسو با رژیم می شناسیمشان است. یکی دو روز است که همه رسانه های وابسته به رژیم ، بویژه خبرگزاری های امنیتی مانند فارس ، تابناک و… روی خبر و پروژه بر نامه ریزی شده ای کار می کنند (علیرضا صلحی، پزشک معروف تبریزی، خود متهم به قتل خانواده اش شد )
البته ، جای گله و شگفتی نیست! چون از رژیم بودجه می گیرند .ولی به همانگونه بازتاب دهی اش  در رسانه های بیرون کشور ، مانند  سایت گویا نیوز و…مایه فراتر از خرده گیری است ، چرا که امروز ، نه تنها یک پزشک به چنگال و دام سربازان سنگدل گمنام امام زمان افتاده و اکنون زیر بدترین و ترسناک ترین شکنجه ها برای اقرار دروغ گرفتن از او هستند ، که چه بسا با آن بزبان آوری ناراست و زوری زیر شکنجه ، با مرگ هم روبرو شود و آیا وظیفه ما نیست ،ماجرا را سرسری نگیریم و اگر به دادش نمی رسیم و یاریش نمی کنیم ، دست کم باجان یک انسان بی گناه بازی نکنیم ؟  اگر برای خود من ، موردی( کمی مانند همین )، پیش نیامده بود ، این اندازه نمی …دنباله در لینک بالا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)