تجمع کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی تبریز مقابل فرمانداری در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق و اجرا نشدن تبدیل وضعیت

کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی تبریز در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. خواسته اصلی معترضان تبدیل وضعیت از حالت شرکتی به استخدام رسمی از سوی وزارت بهداشت و درمان عنوان شده است.

این کادر درمان که بیشتر آنها را زنان پرستار تشکیل می‌دهند، می‌گویند که در شرایط خطرناک کرونا، با مایه گذاشتن از جان و سلامت خود، به خدمت بیماران کرونا مشغول بوده‌اند. اما اکنون که وضعیت تا حدی فروکش کرده است، پیمانکاران یا حقوق آنها را پرداخت نمی‌کنند. یا با کمترین اعتراض صنفی اخراج می‌شوند. وزارت بهداشت نیز هیچ مسئولیتی در رابطه با آنها به عهده نمی‌گیرد. این نیروها تاکنون بارها در برابر فرمانداری تجمع کرده‌اند اما هیچ پاسخی نگرفته‌اند.

روز چهارشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰، کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی تبریز برای چندمین مرتبه جلو فرمانداری تبریز تجمع کردند. آنها ۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. خواسته اصلی شرکت‌کنندگان تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام رسمی از سوی وزارت بهداشت و درمان عنوان شده است. آنها بنرهایی در دست داشتند که خواسته‌های خود را نوشته بودند.

بر روی بنرها نوشته شده بود: «مدافع سلامت، اسیر راه خدمت»

«پیمانکار حذف، تبدیل وضعیت آری»

«دستمزد عادلانه، بدون تاخیر، حق طبیعی نیروی کار»

آنها با اشاره به وعده‌های عملی نشده از سوی وزارت بهداشت نوشته بودند: «وعده شما، نان نشد برای ما»

خواسته اصلی کادر درمان و پرستاران بخش خصوصی تبریز حذف پیمانکاران واسطه

مدافع سلامت به پرستاران یا کادر درمانی گفته می‌شود که توسط پیمانکاران واسطه با حقوق‌های پایین و قرارداد موقت به کار گرفته می‌شوند. آنها از هیچ امنیت شغلی برخوردار نیستند. این پیمانکاران هرگاه بخواهند دست به اخراج آنها می‌زنند.

بعد از فروکش کردن کرونا بسیاری از این نیروها به‌رغم تلاش و رنج و زحمتی که در دوران کرونا با مایه گذاشتن از جان خود انجام داده بودند از کار اخراج شدند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)