بایگانی

تاوان فاجعه‌ی کرونا

اعتصاب دو دی معلمان

گزارش و ارزیابی از اعتصاب دوساعتۀ معلمان

#فراخوان_تحصن_سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

نامه‌ای سرگشاده به پیشگاه کارگران، سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری بین‌المللی و همه وجدان‌های آگا …

نه جنگ نه تکثیر استبداد، طرد ولایت و حق تعیین سرنوشت ملل

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته: یک میلیون یتیم، زن بی‌سرپرست و بیمار سرطانی در خانواده مستمری‌ب …

نگاهی به وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارکنان و کارگران کشور

صدایی به وسعت ایران

یادداشت کارگری هفته

فراخوان گروهی از بازنشستگان برای گردهمایی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی

سایه‌ سنگین تابلوی صرافی‌ها بر زندگی طبقه‌ کارگر/ آیا اوضاع تغییر می‌کند؟

قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان

گردهم آئی با شکوه سی و یکم مرداد ماه بازنشستگان نماد ورشکستگی نظام ولایت فقیه

زنده باد اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

پای درد دل بازنشستگان شماها در رفاه و ماها محتاج

معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست!

فرهنگیان سراسر کشور تجمع اعتراضی برپا کردند

تجمع اعتراضی بازنشستگان و پرستاران در مقابل مجلس

درمان و سلامت، فقط از آن ثروتمندان نیست!