رئیسی دروغگو حاصل وعده‌هات کو؟ راهپیمایی و تجمع بازنشستگان کشوری + فیلم

تجمع اعتراضی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن دانشگاه پزشکی زنجان در برابر اداره کار + فیلم

راهپیمایی و تجمع بازنشستگان کشوری در اعتراض به افزایش ناچیز ۱۰ درصدی حقوق

رئیسی دروغگو حاصل وعده‌هات کو؟ این شعار بازنشستگان کشوری در کرمانشاه است که در اعتراض به افزایش ناچیز ۱۰ درصدی حقوق راهپیمایی کردند. این بازنشستگان همچون بازنشستگان تامین اجتماعی به خیابان آمدند. در اردبیل و بندرعباس نیز بازنشستگان تجمع کردند. تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی از ۱۶ خردادماه تاکنون ادامه دارد.

در پی فراخوان قبلی، روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱، بازنشستگان کشوری در چندین شهر از جمله کرمانشاه، اردبیل، بندرعباس و … راهپیمایی و تجمع برگزار کردند. بازنشستگان در کرمانشاه حین راهپیمایی بین میدان فرودسی و صندوق بازنشستگی خطاب به رئیسی شعار می‌دهند: «رئیسی دروغگو حاصل وعده‌هات کو؟»

آنها همچنین شعار می‌دادند: «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز.»

بازنشستگان کشوری نیز به افزایش ناچیز ۱۰ درصدی حقوق اعتراض دارند. آنها بر روی بنری نوشته بودند: «تورم ۱۰۰ درصد، افزایش حقوق ۱۰ درصد.»…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)