۶ روز از بازداشت دوباره اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته می‌گذرد. او در روز شنبه ۱۴ فروردین‌ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت و به شعبه‌ی دوم بازپرسی اوین منتقل شد. لازم به ذکر است که مأمورین امنیتی برخی از لوازم شخصی او و خانواده‌اش از جمله ۵ دستگاه موبایل را ضبط و با خود برده‌اند.

بدیهی است که برای پیروزی طبقه کارگر در راه مبارزات جاری خود ضرورت دارد که بخش‌های مختلف این طبقه اعم از بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگر بخش‌های طبقه کارگر تشکل‌های خود را ایجاد کنند و متحدانه برای دست‌یابی به حقوق حقه خود در سراسر کشور بکوشند.

روند کنونی مبارزات نشان می‌دهد که بازنشستگان مدت‌ها است که در راستای ایجاد یک جنبش سراسری گام برداشته‌اند که بهترین گواه آن تجمعات منسجم و سراسری این قشر بوده است که حتی همه‌گیری ویروس کرونا نیز نتوانسته سد راه آنان شود.

مبارزه برای طبقه کارگر تنها به هدف دست‌یابی به حقوق و مطالبات‌شان صورت می‌پذیرد. بنابراین اگر قرار است که اقشار مختلف طبقه کارگر به مطالبات خود دست یابند ضرورت دارد که فعالین کارگری و آزادی‌خواهان با تمام قوا و امکاناتشان از اعتراضات بازنشستگان و سایر اعتراضات کارگری حمایت همه جانبه کنند و بکوشند که صدای آن‌ها باشند و حداقل خواسته‌های آنان را به گوش همگان برسانند.

با این اوصاف حمایت از اسماعیل گرامی فعال بازنشسته یکی از اولویت‌های اصلی فعالین کارگری در شرایط کنونی است. در شرایطی که طبقه حاکم شمشیرش را برای کارگران و آزادی‌خواهان از رو بسته و بقای طبقه کارگر را در معرض تهدید قرار داده، باید بدانیم که اگر به عنوان نیروی آزادی‌خواه یکی نشویم، یکی یکی کم می‌شویم.رمز پیروزی طبقه کارگر در یک واژه نهفته است: اتحاد. اتحادی که اگر صورت پذیرد، مناسبات سرمایه‌داری را جارو می‌کند و به زباله‌دان تاریخ می‌ریزد.

تسلیم سرکوب نمی‌شویم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)