بایگانی

جهان در دوزخ اقتصاد سیاسی منجلابی

مردم و سیاست طبقاتی

انقلاب یا ضدانقلاب: دولت جدید و تداوم سیاست‌های نولیبرالی

اقتصاد سیاسی کشتار ۶۷

مطالعات فرهنگی در ایران و مسأله‌ی نئولیبرالیسم (پس از یک دهه)

جامعه و شبکه‌های اجتماعی

مارکس پس از کورنای

هگل و نقد اقتصاد سیاسی

رزا لوکزامبورگ تولدت مبارک!

«نونامی» نظام دانش‌بنیاد و آینده‌ی کار و اجتماع

یک سال پس از #آبان

آیا ایران مستعمره چین خواهد شد؟

موج جدید تورم ما را به کجا می‌برد؟

اثرگذاری متقابل سیاست و کرونا در ایران

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی – جلسه دوم

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش دهم و پایانی) با مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۹) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۸) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۷) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۶) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

اقتصاد سیاسی فوتبال (خصوصی‌سازی فوتبال در ایران)

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۵) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش۴) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

از بحرانی به بحران دیگر: چشم‌اندازهایی از دلِ کرونا

برآمدن ترکیه‌ اردوغان

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «دولت غارتگر و توسعه اقتصادی» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است