“انسان بودن
یعنی در صورت لزوم، افکندن تمامی زندگی بر دست‌های سرنوشت…
و در عین حال به وجد آمدن از هر روز آفتابی،
و با هر ابر زیبا…”

رزا لوگزامبورگ

*****************************

%۴۰ تخفیف برای تمامی کتابهای رزا لوکزامبورگ, در انتشارات ورسو.

Untitled_design-2_copy-

 

March 5th 2021 marks the 150th anniversary of Rosa Luxemburg’s birth, a Polish-born Jewish revolutionary and one of the greatest theoretical minds of the European socialist movement. An activist in Germany and Poland, and the author of numerous classic works, she participated in the founding of the German Communist Party and the Spartacist insurrection in Berlin in 1919

The-murder-of-rosa-luxemburg-1050

 

 

 

9781788731676
 

 

 

Red-rosa-1050st

 

 

The-letters-of-rosa-luxemburg-1050st
 
 

The-legacy-of-rosa-luxemburg-1050st
 
The-complete-works-of-rosa-luxemburg-vol-1-1050st
 
 

The-complete-works-of-rosa-luxemburg-volume-2-1050st
 

 

 

9781786635334

 

“ﻫﺮ ﺍﺷﮑﯽﮐﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ،
ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ با ﺑﯽ ﺭﺣﻤﯽ عمدی ﮐﺮﻡ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﯿﭽﺎﺭه اﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﮐﻨﺪ ، ﻣﺠﺮﻡ ﺍﺳت.”

رزا لوکزامبورگ

 
 
 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)