“… هرروز چند گاری ارتشی، انباشته از کوله‌های سربازی، رخت کهنه و پیراهن‌های خون‌آلود … از راه می‌رسد. این بارها را تخلیه و سپس میان زندانیان تقسیم می‌کنند تا ما رفو کنیم … چند روز پیش یکی از این گاری‌ها را به جای اسب، دو گاو وحشی می‌کشیدند. بار اول بود که این حیوانات را از نزدیک می‌دیدم … سربازان گاریچی می‌گفتند این حیوانات را از رومانی آورده‌اند و دستاورد جنگ است.

گویا دستگیری این حیوانات که به صورت وحشی می‌زیستند کاری مشکل بوده و از آن مشکل‌تر آمخته‌کردنشان بعد از اینهمه مدتی که از آزادی بهره‌مند بوده‌اند … گویا به ضرب شلاق اهلی کرده‌اند، آنقدر می‌زنند که تا اعماق گوشت خود، مفهوم “راه برو” را دریابند … تا این‌ها که به مرغزارهای سرسبز رومانی خو گرفته بودند در اینجا با کمترین علوفه و با جیره‌یی سخت ناکافی بسازند. لاینقطع از آنها کار می کشند … سنگینی بار به حدی بود که گاوها نتوانستند از آستانه بگذرند .

سربازی که همراهشان بود با سر کلفت شلاق چنان به جانشان افتاد که حتی نگهبان زن آزرده خاطر شد … سرانجام گاوها موفق شدند از مانع آستانه عبور کنند اما یکی از آنها زخمی شده بود. ضخامت پوست این گاوها ضرب‌المثل شده است با این حال این پوست پاره پاره بود .

در حالیکه گاری را خالی میکردند گاوها خسته و بی حرکت برجای بودند. یکی از آن‌ها، همان که زخمی بود نگاه غمزدۀ خود را به جلو دوخته بود. همه چهره‌اش ، دو چشمان سیاهش حالت طفلی را داشت که سخت گریسته باشد. طفلی که به شدت مجازات شده باشد، بی آنکه بداند چرا، و بکوشد خود را از عذاب و خشونت وحشیانه برهاند. من روبروی آن حیوان ایستاده بودم.

گاو زخم‌خورده به من نگاه می‌کرد. اشک از چشمانم سرازیر شد. اشک‌های “او” بود. هرگز نمی‌توان در مقابل درد برادری آنچنان دردناک لرزید که من با ناتوانی جلوی این درد خاموش لرزیدم.

(از نامه به سونیا لیبکنِشت ، ۱۵ دسامبر ۱۹۱۷. زندان برسلو / نامه‌های زندان. نظم نوین. تهران ۱۳۵۸)

***********************

و در ۱۴ ژانویه ۱۹۱۹، رزا لوگزامبورگ آخرین مقاله‌اش را اینگونه پایان داد:

“نظم در برلن حاکم است! کودن‌های گوش به فرمان! نظم‌تان روی ماسه بناشده. فرداست که انقلاب با سروصدا برپا‌خیزد، شما را به هراس اندازد و در شیپورهایش بدمد که:
بودم ، هستم و خواهم بود.”

************************

The Rosa-Luxemburg-Stiftung is one of the six major political foundations in the Federal Republic of Germany, tasked primarily with conducting political education both at home and abroad. The foundation is closely linked to Die Linke, the German Left Party

Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht Monument

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)