جلسه دهم:

دولت رفاه غارتگر و کلام پایانی

زمان:

جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹ (۲۹ مه۲۰۲۰)

ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران (۱۸ به وقت اروپای مرکزی)

◄ لینک شرکت در وبینار:

https://bit.ly/webinar10zamaneh

وبینار به صورت هم‌زمان و زنده در سایت زمانه، توییتر، یوتیوب، تلگرام و فیسبوک زمانه در دسترس شماست.

پس از گفتار امکان پرسش و پاسخ فراهم است. ویدئوی هر وبینار پس از انجام در سایت زمانه گذاشته خواهد شد.

 منابع این گفتار:

Vahabi Mehrdad, Batifoulier Philippe, and Da Silva, Nicolas, ۲۰۲۰a, “A theory of predatory welfare state and citizen welfare: the French case”, Public Choice, (avec N), vol. 182, issue 3-4, pp. 243-271.

Batifoulier Philippe,  Da Silva, Nicolas, et Vahabi Mehrdad, ۲۰۲۰b, « La Sociale contre l’Etat providence. Prédation et protection sociale », Document de travail N° ۲۰۲۰-۰۱, Centre d’économie de l’Université Paris Nord (CEPN), CNRS UMR n° ۷۲۳۴, janvier.


بیشتر بخوانید:


جلسه اول:

جلسه دوم:

جلسه سوم:

جلسه چهارم:

جلسه پنجم:

جلسه ششم:

جلسه هفتم:

جلسه هشتم:

جلسه نهم:

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۹) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)