وبینار زمانه: «دولت غارتگر و توسعه اقتصادی» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

مفهوم اقتصاد سیاسی بطور عام و اقتصاد سیاسی بطور خاص
دکتر مهرداد وهابی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی (پاریس) در چهار جلسه آنلاین به این موضوع‌ می‌پردازد.
جمعه، ۸ فروردین ۱۳۹۹ (۲۷ مارس ۲۰۲۰)، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران (۱۸ به وقت اروپای مرکزی)