• اقتصاد سیاسی چیست؟
  • درباره دولت چه دیدگاه‌هایی در اقتصاد سیاسی رایج است؟
  • غارتگری از منظر اقتصاد سیاسی به چه معناست؟
  • دولت غارتگر چه مشخصاتی دارد؟
  • آیا چپاول‌گری تنها خصیصه دولت‌هایی چون دولت ایران است که مبتنی بر تبعیض و رانت‌خواری است؟
  • چپاول‌گری در ایران چگونه عمل می‌کند؟
  • تأثیر آن بر روی تولید و انباشت چیست؟
  • چه تأثیری بر روی طبقات مختلف دارد؟
  • به طول مشخص در ایران چپاولگری چه تأثیری بر روی فرودستان و همچنین طبقه متوسط به جا می‌گذارد؟

دکتر مهرداد وهابی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی (پاریس) در چهار جلسه آنلاین به این پرسش‌ها و موضوع‌های مرتبط به آنها می‌پردازد.

مهرداد وهابی:

در این گفتار ابتدا مفهوم اقتصاد سیاسی بطور کلی تشریح می شود، سپس در معنای اقتصاد سیاسی دولت از دو منظردرنگ خواهم کرد. دریچه اول نگاه رایج به دولت به مثابه مکمل بازار و تامین کننده کالاها و خدمات عمومی یا عرصه سازش نهادینه شده فیمابین طبقات متخاصم است. منظر دوم، دولت را وسیله ای برای تصاحب خصوصی منابع توسط عوامل شاکله دولت و یا گروه ها و طبقات اجتماعی حاکم در نظر می گیرد که این منافع خاص را به عنوان منافع عمومی جامعه معرفی می کند. علل و نتایج متضاد این دو دیدگاه از حیث «تامین امنیت» ، و همچنین  از جهت «غارت» یا اخذ رانت مطالعه می‌شود.

منابع برای مطالعه:

مهرداد وهابی در گفتگو با آرمین امید (سایت آسو): منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است

مهرداد وهابی: «درآمدی بر سمپوزیوم دولت غارتگر»، ترجمه سحر باقری، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۳۱۲–۳۱۳، زمستان-بهار ۱۳۹۹، صص ۳۸–۵۳ (دریافت به صورت فایل PDF)

VAHABI Mehrdad, 2016a, The Political Economy of Predation: Manhunting and the Economics of Escape, New York, Cambridge University Press.

VAHABI M., 2016b, « A Positive theory of the predatory state », Public Choice, Vol. 168, Issue 3-4, Sept, pp. 153-175.

VAHABI M., 2020a, “A theory of predatory welfare state and citizen welfare: the French case”, Public Choice, (avec Batifoulier Ph., et Da Silva N), vol. 182, issue 3-4, pp. 243-271.

VAHABI M. 2020b. “Introduction: a symposium on the predatory state”, Public Choice, vol. 182, issue 3-4, pp.  ۲۳۳-۲۴۲.

جلسه نخست:

مفهوم اقتصاد سیاسی بطور عام و اقتصاد سیاسی بطور خاص

جمعه، ۸ فروردین ۱۳۹۹ (۲۷ مارس ۲۰۲۰)، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران (۱۸ به وقت اروپای مرکزی)

◄ لینک شرکت در وبینار:   https://bit.ly/webinar1zamaneh

پس از گفتار امکان پرسش و پاسخ فراهم است. ویدئوی هر وبینار پس از انجام در سایت زمانه گذاشته خواهد شد.

در زیر مطلب مربوط به این وبینار هم می‌توانید پرسش‌هایتان را به صورت کامنت وارد کنید.

جلسات بعدی به فاصله یک هفته خواهند بود.

جلسه اول:

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)