وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «دولت غارتگر و توسعه اقتصادی» جلسه سوم: بررسی موضوع غارت از منظر پندار عقلانیت بازار  اقتصاد بمثابه روش مطالعه رفتار عقلائی آدمیان امپریالیسم اقتصادی در حوزه علوم اجتماعی، تعمیم دو فرضیه اقتصاد به … ادامه خواندن وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد