گفتگوی ایران اینترناسیونال با مهرداد درویش پور:

ریشه های قتل ناموسی رومینا در ایران

در گفتگو با تلویزیون ایران اینترناسیونال به ریشه های قتل های ناموسی در ایران پرداختم . ضمن اشاره به آن که کنترل جمعی سکسوالیته زنان توسط مردان و مشروعیت اجتماعی قتل های ناموسی برای “پاک کردن لکه ننگ” بنیان فرهنگ ناموسی است، از قوانین و فرهنگ کودک ستیزانه و زن ستیزانه حاکم بر ایران انتقاد کرده و تاکید کردم رومینا قربانی همنوانی ارکستر فرهنگ، قوانین و ساختار عقب مانده مردسالارانه ای شده است که تعصب ناموس پرستانه پدر، اغفال و تجاوز به کودک توسط خواستگار بالغ، به قتل گاه فرستادن دختر به جای حمایت از آن توسط پلیس و قاضی و بالاخره تسلیت گفتن به قاتل و دیگر مردان خانواده برای دلجویی و همراهی با آنان، از منظر هریک امری “طبیعی و هنجارمند است. او قربانی چهار ضلعی خشونت ورزی در ایران -پدر، “خواستگار”، پلیس و قاصی و آن دسته از افکار عمومی- شد که جملگی از حمایت پنهان و آشکار قانونی در توجیه رفتار خود برخورداربودند. همچنین به نقد سخنان بی آزرم “خواستگار” که از “تجاوز قانونی” به کودک تحت نام عشق و اختیار دفاع کرده و آنرا طبیعی خوانده پرداختم و به سورئال بودن جامعه ایرانی که درآن پدر و “خواستگار” کودک جرئت می یابند از آنچه در فرهنگ و قوانین جهان مدرن جرم است به عنوان پدیده ای طبیعی دفاع کنند، اشاره کردم. از نظر من جملگی به شمول پلیسی و قاضی که رومینا را به قتلگاه فرستادند و قوانین حاکم از شرکای جرم این قتل دسته جمعی باید نام برد. به این گفتگو می توان تا دقیقه  ۲۵ گوش فرا داد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)