وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۷) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

جلسه هفتم: عوامل تصاحب‌پذیری و تئوری دوگانه ارزش  زمان: جمعه، ۱۹ اردیبشهت ۱۳۹۹ (۸ مه۲۰۲۰) ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران (۱۸ به وقت اروپای مرکزی) ◄ لینک شرکت در وبینار https://bit.ly/webinar7zamaneh وبینار به صورت هم‌زمان … ادامه خواندن وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۷) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد