وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۶) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

جلسه ششم: رابطه غارت و محفاظت در دو بینش درباره دولت و موضوع تصاحب زمان: جمعه، ۱۲ اردیبشهت ۱۳۹۹ (اول ماه مه۲۰۲۰) ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران (۱۸ به وقت اروپای مرکزی) ◄ لینک شرکت … ادامه خواندن وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۶) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد