بایگانی

کودکان در محاصره‌ی خشونت و کرونا

۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان – نگاهی به وضعیت زنان در ایران

۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان – نگاهی به وضعیت زنان در ایران

کمپین «MeToo» بر علیه رسوایی جنسیتی در مراکز فرهنگی و هنری و اداری جهان!

کرونا، نابرابری جنسیتی، خشونت

نگاهی به روند پایان نامه‌های نوشته شده درباره خشونت علیه زنان

آزاردیدگان را در مواجهه دوباره با ترومای آزار تنها نگذاریم

به این فقر و فلاکت نقطه پایانی باید گذاشت!

خطای دید وفریب خاطرات

دستاوردهای مبارزات هفت تپه از خرداد ۹۹ تا امروز

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته چهارم آبان ۹۹

گزارش نقض حقوق بشر در ایران هفته چهارم آبان ۹۹

گزارش بیدارزنی از اعتراضات جهانی زنان طی ماه‌های گذشته

بره بریان مجانی یا نان خشک مجانی

براندازی جمهوری اسلامی یا اسلام؟

سمانه سوادی:ما نیاز به تشکل‌یابی و همگرایی تشکل‌ها داریم

خاطرات دانشجویی،درگیری با یک مامور امنیتی

یک سال پس از #آبان

چرا با «اعدام» مخالفیم؟

یک آسیه پناهی دیگر اینبار در بندرعباس – شهردار بندرعباس گناه را به گردن زن بی پناه انداخت

یک آسیه پناهی دیگر اینبار در بندرعباس – شهردار بندرعباس گناه را به گردن زن بی پناه انداخت

انتخابات در امریکا و طبقات در ایران

تزهایی درباره‌ی پاندمی کرونا

حکومت ایران هزینه درمان ‌بیماران کرونایی را نمی‌پردازد

گزارش: دردهای بی‌درمان کرونایی شدن

به بهانه انتخاباتِ ریاست جمهوری آمریکا، بحرانِ دموکراسی و نمایندگی از آن

چهارمین قسمت از پادکست برابری: قانون‌گذاری علیه حقوق زنان

دستاوردهای مهم قیام آبان ۹۸

علیه جرم‌انگاریِ نقدِ سیاسی؛ تأمّلی درباره‌ی آزادیِ مردم در نقد حکمرانان

دیگر بس است!

سیاست‌های جمهوری اسلامی کرونا را به فاجعه انسانی تبدیل کرده

خاطرات دانشجویی،بی فکری عمیق – قسمت اول

ساک(ها) – ۲۸ آبان روزی که از عباس به ما دو ساک دادند و گفتند دیگر نیایید

از دینی که آموزه‌هایش مخالف حقوق انسانی است نباید پیروی کرد