صفحه‌ی ویژه‌ی

hazeli

آخرین مطالب :


گاهشماری راستین ایرانی


راز الفباها و آوانگاریهای جهانی ( تاریخچه و منطق راستین اختراع الفبا)


نژادپرستی ابراهیمی ( سید کراسی و آنوسی کراسی) و پیمان نوین ابراهیمی


مانیفست اندیشکده ایرانزمین – هویت و ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی (نسخه دوم)


ساختار تقسیم قدرت حکومتی و تقسیمات کشوری در ایران نوین


«انقلاب ایرانی» یا «دگردیسی ایرانی»، هم ایدئولوژی و هم متدولوژی

شورای انحلال ملی و حمایت سمبل اتحاد ملی!


«کودتای سپاه» یا «کودتا در سپاه» ؟ مسأله این است!


باز شدن قفل مالکیت مشاع ایران بر دریای کاسپین با کلید نقره ای روحانی


اژدهای سه سر با فر نئوکانی و شاهزاده تنها با فر پادشاهی!


کاوه ای که نمیرد در دل ماست!

تحلیل تمدنی اقلیم کردستان بر پایه مانیفست مکتب ایرانزمین

استقلال اقلیم کردستان عراق-انالیز جامع از دیدگاه های تاریخی، تمدنی ، سیاسی ، استراتژیک ،حقوق بین المللی و حقوق بشری

ایران و کردهای عراق

فقط نصیحت پدرانه درباره اقلیم کردستان

ما ایرانی هستیم و از استقلال کردستان عراق خوشحالیم

بهترین کرد، کرد مرده است نه کردی که رفراندوم استقلال برگزار کند!

هویت ساجد خاک عراق، هویت شیعی، نه ایرانی-نه عربی

استقلال کردستان عراق- استاد بهرام مشیری

استقلال کردستان عراق، تولد “ایران دوم” است

مانیفست مکتب ایرانزمین – ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی

ارتجاع سفید یا تخریب ایرانگرایی؟

درود بر اسرائیل، زنده باد اسرائیل دوم

عرب زدگی و برخی راهکارهای مقابله با ان


یک رویداد و دو پیامد