صفحه‌ی ویژه‌ی

hazeli

آخرین مطالب :


مانیفست اندیشکده ایرانزمین – هویت و ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی (نسخه دوم)


ساختار تقسیم قدرت حکومتی و تقسیمات کشوری در ایران نوین


«انقلاب ایرانی» یا «دگردیسی ایرانی»، هم ایدئولوژی و هم متدولوژی

شورای انحلال ملی و حمایت سمبل اتحاد ملی!


«کودتای سپاه» یا «کودتا در سپاه» ؟ مسأله این است!


باز شدن قفل مالکیت مشاع ایران بر دریای کاسپین با کلید نقره ای روحانی


اژدهاي سه سر با فر نئوكاني و شاهزاده تنها با فر پادشاهي!


كاوه اي كه نميرد در دل ماست!

تحليل تمدني اقليم كردستان بر پايه مانيفست مكتب ايرانزمين

استقلال اقليم كردستان عراق-اناليز جامع از ديدگاه هاي تاريخي، تمدني ، سياسي ، استراتژيك ،حقوق بين المللي و حقوق بشري

ايران و كردهاي عراق

فقط نصيحت پدرانه درباره اقليم كردستان

ما ايراني هستيم و از استقلال كردستان عراق خوشحاليم

بهترين كرد، كرد مرده است نه كردي كه رفراندوم استقلال برگزار كند!

هويت ساجد خاك عراق، هويت شيعي، نه ايراني-نه عربي

استقلال كردستان عراق- استاد بهرام مشيري

استقلال كردستان عراق، تولد “ايران دوم” است

مانيفست مكتب ايرانزمين – ناسيوناليسم مدرن ايراني از ديدگاه تمدني

ارتجاع سفيد يا تخريب ايرانگرايي؟

درود بر اسرائيل، زنده باد اسرائيل دوم

عرب زدگي و برخي راهكارهاي مقابله با ان


يك رويداد و دو پيامد

آخرین نظرات توسط نویسنده hazeli