صفحه‌ی ویژه‌ی

amir68

آخرین مطالب :

دولت ضد کودتا برای کودتا

بن بست سیاسی

جدایی نخبگان از سیاست

شیطان بزرگ


بی تفاوتی مردم به سیاست در دهه ۹۰


وزارت اطلاعات حامی مردم ومنافع ملی یا ولایت فقیه


ایه الله خمینی یک دروغگو


بسیجی همیشه در خواب


به نام مردم به کام تفکرات اسلامی


اینده ولایت فقیه