از اغاز انقلاب ۵۷ به دلیل نهادینه نشدن دمکراسی همیشه خطر کودتا وجود داشت.خطری که کودتا نوژه خود را نشان داد.. ترس از دچار شدن به سرنوشت ترکیه در کشور مادر داشتن کودتا های متفاوت همیشه در دل داشتیم..بنابر اندیشه ایه الله خمینی قدرت نظامی به ولایت فقیه داده شد.تا نظارت و قدرت همیشگی بر قدرت نظامی کشور بر عهده ولایت فقیه داشته باشد.تا از دولت منتخب مردم حمایت کند.و قدرت نظامی همیشه کنترل کند.تا فکر کودتا به سرش نیافتد..اما ان طوری که میخواستیم اتفاق نیافتاد.و این سیستم همیشه از ما دولت نظامی میخواهد.دولتی که با افکار انقلابی و نظامی اداره شود.ولی این خواسته مردم نیست.وهمیشه یک کودتا نا محسوس در دل هر دولت منتخب مردم رخ میدهد.و ایران دچار یک کودتای همیشگی در دولتهای مختلف رو به رو بوده است.دولتی که باید با کمک مردم اداره شود.سیستم ازما میخواهد با نهادهای نظامی اداره شود.که اخیرا با بازداشت نزدیکان دولت فعلی و قبلی خود را نشان داده است.نهادی که قرار بود ضد کودتا شود.خود همیشه دارد کودتا ی نامحسوس انجام میدهد.و این چیزی بود که اصلا پیش بینی اش را نمی کردیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)