در جمهوری اسلامی همیشه از شعار حمایت از منفعت مردم استفاده میشود.در حالی که حمایت از مردم یک یک شعار عوام فریبانه است.در سخنان مسئولین بزرگترین دغدغه انها صدور انقلاب ۵۷ است.و همه سیاست های جمهوری اسلامی حمایت از صدور انقلاب ۵۷ است.نه خدمت کردن به مردم.اگر حمایت از مردم یکی از شعارهای ان است.برای جذب مردم به ایدولوژی خودشان است.ما با دولت ایدولوژیکی روبه رو هستیم.که می خواهد ایدوئولوژی خود را گسترش دهد.که در این راه حاضر است منافع مردم را زیرپا بگذارد.ایدوئولوژی باید خودش گسترش یابد.وگرنه یک ایدولوژی ناکارامدی است.که برای گسترش از جیب مردم هزینه بگذاریم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)