داریم به تشکیل کابینه جدید نزدیک میشویم.ولی دولت ها هیچ گاه در تشکیل وزارت اطلاعات و کشور نقشی نداشتند.و بدنه ی قدرت نظام به سرکردگی ولایت فقیه این وزارتخانه ها را اداره میکنند.فقط عوض کردن وزرا کاری تشریفاتی میباشد.برای نمایش دمکراسی در کشور تا مردم فکر کنند.رای انها نقشی در اداره کشور داشته در حالی که نداشته.اکثر جذب شدگان وزارت اطلاعات از نسل جوان از خانواده های شهدا و پاسدار میباشد.و و انها طوری قانع کرده اند.که اولا اسلام یعنی ولایت فقیه و مهم حفظ اسلام و ولایت فقیه است.و برای همین هیچ وقت به اداره بهتر کشور فکر نمی کنند.اصلا زندگی مرفه مردم برای انها اهمیتی ندارد.در حالی که اکثر کارکنان وزارت اطلاعات از حقوق بالایی برخوردار میباشند.و نسل قدیمی انها هم که انقلاب پرست و خمینی پرست میباشند.و به انقلابی که کرده اند دلبستگی زیادی دارند.برای همین انها کاری با اداره بهتر کشور ندارند.و توده مردم را در مواقع ضروری با پول و شعار دفاع از اسلام در مواقع ضروری به همکاری دعوت مینمایند.و افراد دگر اندیش را خائن به کشور معرفی مینمایند.یعنی با وسوسه پول اسلام را توجیح مینمایند.ما داریم در کشوری زندگی میکنیم که با پول نفت خودمان سرکوب میشویم.خیلی تخیلی است که بگویم در هنگام تشکیل کابینه مردم به خیابان بریزند بگویند.دولت مردم.ما هیچ راهکاری فعلا جز صبر نداریم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)