صفحه‌ی ویژه‌ی

سجاد

آخرین مطالب :


قدرت بی‌قدرتان (بیسینیوم)


کروناویروس و اعاده حیثیت از تولستوی : نظارت و تنبیه، بله لطفاً!


نقد اجتماعی و فرم: به بهانه «پارازیت»


مشکلات اقتصادهای غربی چیست ؟


فوکو می‌پرسید چطور می‌توان تن به انقیاد نداد؟


ذهن‌آگاهی: التیام درونی یا ماشین اوهام‌ساز؟

پارادوکس معیشت و سلامت


قانون جنگل، داروینیسم، نئوالیبرلیسم و کرونا


چرا از مرگ می‌ترسیم؟

انگل

نقد فیلم پارازیت ( انگل )


فقر احمق می‌کند


نجات علم اقتصاد از چنگ نئولیبرالیسم


جلیقۀ ضدگلولۀ نئولیبرالیسم


همۀ ما نئولیبرال هستیم


چرا آمارتیا سن را همچنان باید مهم‌ترین منتقد سرمایه‌داری دانست؟


ایالات متحدۀ کار


چند دهه شوک درمانی در ایران


دکترین شوک

چرا جمهوری اسلامی سرنگون نمی شود؟

آخرین نظرات توسط نویسنده سجاد