دولتهای جهان از شرق تا غرب در مخمصه انتخاب میان معیشت و سلامت افتاده‌اند. پندمی کووید۱۹، پارادوکس ذاتی دو مدل اقتصادی را که همیشه وجود داشت، بشدت برجسته کرده و نیازمند اقدام است. در سالهای اخیر این تناقض در لباس انتخاب بین دو گزینه رشد اقتصادی یا نجات اقلیمی خود را نشان داد و اکنون با شدت و اضطراری صد چندان بازگشته است تا بگوید هیچ راه حل ساده، کم هزینه و بدون دردی برای گونه انسان وجود ندارد.
اکنون طبیعت همه معوقات پس از انقلاب صنعتی را یکجا مطالبه می کند.
آیا اپیدمی کووید۱۹ توطئه سیاستمداران برای کودتا و حکومت نظامی است؟
اپیدمی کورونا چگونه به کناره‌گیری برنی سندرز از رقابت انتخاباتی آمریکا منجر شد؟
کناره‌گیری برنی سندرز از رقابت انتخاباتی چگونه به دونالد ترامپ کمک می کند؟
چرا این اپیدمی بحث درباره اوتانازی از یک سو و حقوق پایه عمومی (Universal Basic Income ( UBI در سر دیگر طیف را داغ کرده است؟
نظام سرمایه‌داری برای برون‌رفت از رکود اقتصادی چه اهرمهایی در اختیار دارد؟
چرا متاسفانه در طول تاریخ همیشه خطر جنگ پس از رکود اقتصادی بالا رفته است؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)