بایگانی

هک شدن ابر کامپیوترهای اروپایی با هدف استخراج رمز ارز

بیماری کشنده بازگشته است

اولویت دسترسی به واکسن کرونا، گروه‌های پرخطر یا ثروتمندان؟

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد سیاسی

نابرابری نه تنها بیماری‌های عالم‌گیر را تشدید می‌کند بلکه ممکن است عامل آنها نیز باشد

ویروس و ترس‌های آن، یا درباره‌ی دوراهی وضعیت استثنایی

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد اقتصا …

مسخره‌گی و طرح اهریمنی «قرنطینۀ جهان شمول»

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد جامعه …

نقشه این است: بگذاریم مردم بمیرند تا سرمایه‌داری را نجات دهیم

گسترش اعدام‌ها و خطر شیوع ویروس کرونا -کووید-۱۹در زندان‌های ایران

شیوع و پاسخ به کووید ۱۹ با رویکرد تقاطع‌یافتگی

صدارت – رسانه‌های شخصی، جنگ روانی. شورش و جنگ و تخریب در پساکرونا، یا جنبش و صلح و سازندگی؟

بحران قرض جهانی و خصوصی سازی دولت

«به ما می‌گویند دست‌هایمان را مرتب بشوییم، اما با چی؟»

این بیماری همه‌گیر دروازه‌ای به روی آینده است

پاندمیک؛ کرونا جهان را تکان می‌دهد

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – پیشگیری از بحرانهای بزرگتر در دوران پساکرونا

بیماری‌زایی کووید ۱۹ پیامدِ آلودگی زیست‌بوم است

نامه جمعی از پزشکان به وزیر بهداشت: خواهان شفافیت، پاسخگویی، عدالت و تعهد به مسئولیت پزشکی هستیم

پاندمی ویروس کرونا کووید-۱۹: خطر واقعی برنامۀ ID2020

کووید-۱۹ و اعلام جنگ اقتصادی علیه بشریت

انسانِ پسا کرونا؛ فرهیخته یا مغرور؟

ویروس کرونا با بدن چه می‌کند و ما در برابرش چه می‌توانیم بکنیم؟

صدارت – گفتگویی (۲) با هموطنان در باره بحران ویروس کرونا

درباره‌ی وضعیتِ اپیدمی

در مورد وضعیتِ اپیدمی

کرونا، بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان

درمانی برای بیماری ۱۹ COVID

صدارت – تدبیر امور در قرنطینه فردی و جمعی در مقابل ویروس کرونا، عفونت کووید۱۹، و عفونت ولایت مطلقه