بایگانی

تامین اجتماعی دیگر «جان» ندارد/ آیا متضرر اصلی کرونا کارگران بازنشسته هستند؟!

کرونا و طبقات کارگر غرب

بحرانِ کرونا؛ هیولایی که سرمایه‌داری لقمه در دهانش می‌گذارد

کرونا و اقتصاد سیاسی سلامت در ایران

گزارش از وضعیت کارگران فروشنده در پی شیوع کرونا: تحمیل رکودِ بازار پوشاک بر کارگران/ از نبود امکانا …

به دنبال کاهش «حق سنوات کارگران» هستند/ کارگران قرارداد موقت، دیگر پاداش پایان خدمت نمی‌گیرند!

مذهب ابزار درونی سرکوب کارگران و مردم زحمتکش

ترس هر روزه‌ی کارگران از دیو مهیبِ “کرونا”/ چرا شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه نمی‌دهد؟

کارگری که به نان شب محتاج است چگونه محلول ضدعفونی بخرد؟/ کارگران در اولویت حمایت قرار گیرند

برندگان سیاست‌های اجتماعی دولت در بحران کرونا

بحران کرونا و موج بیکارسازی کارگران

رسالت اجتماعی جنبش کارگری

فراخوان کارگران راه آهن به اعتصاب سراسری

تعطيلی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها برای ايمنی نيروی کار در برابر کرونا ……….کارگران مشغول کارند

کارگران در برابر کرونا و ایمنی محیط کار

زنانی که اگر «می‌توانستند» حتما نمی‌آمدند! / دستفروشانی که باوجود کرونا دست از کار نمی‌کشند

“ک” مثلِ “کرونا” / کارگران هم از بیکاری در هراسند هم از بیماری

«بی دفاعی مطلق کارگران و زحمتکشان در برابر آینده»، راه چاره کدامست؟

نابرابری اقتصادی مسئله مبرم زنان است

گسست از نهادهای ایدئولوژیک، مواجهه با سرکوب انسانِ آبان ـ بخش سوم (پایانی)

انتقاد یا ترور شخصیت

وقتی از «سوسیالیسم» صحبت می‌کنیم منظورمان چیست؟ ده نکته‌ای که باید در مورد سوسیالیسم بدانید

بازخوانی گزارش روزانه‌ی اعتصاب در پالایشگاه نفت آبادان –۱۳۵۷

سندیکای مستقل نباشد، قوانین هم معطل می مانند؛ در گفتگو با دکتر احمد علوی

ثبت‌نام آنهایی که تا پای جان برای نان می‌جنگند/ آیا “کولبری” حذف می‌شود؟!

برای نفله کردن سرمایه‌های کارگران دورخیز کرده‌اند/ دستمزد کارگران از بخور و نمیر هم کمتر است! گفت …

امکان زندگی در ماهشهر نیست/ حداقل حقوق باید ۷ میلیون تومان باشد

نقد و بررسی زمینه های حقوقی استثمار نیروی کار در ایران

برشی از زندگی کولبری قربانی مین؛ «مردم» برای لقمان وحید، سوی چشم و پای مصنوعی جور کردند/ در فکر یک س …

دنیای کودکان کار؛ از زیرزمین و مترو تا سر چهارراه ها