بایگانی

برشی از زندگی کولبری قربانی مین؛ «مردم» برای لقمان وحید، سوی چشم و پای مصنوعی جور کردند/ در فکر یک س …

دنیای کودکان کار؛ از زیرزمین و مترو تا سر چهارراه ها

اعتراضات تاریخ ساز آبان ۹۸ به مثابه طغیان نیروی کار علیه استثمار و استبداد

انسان آبان: کارگر به‌حاشیه رانده

عضو کمیته حقوقی هیات ملی بررسی پلاسکو مطرح کرد؛ اراده سیاسی برای نجات جان کارگران وجود ندارد

رشد ۳.۵ برابری خصوصی‌سازی در سال آینده/ آیا کارگران بیشتری به سرنوشت کارگران هپکو و هفت‌تپه دچار م …

هر روز بر شمار مدفون‌شدگان در خاک‌ِ معادن افزوده می‌شود/ در نبود تشکل‌های نظارتی کاهش آمار مرگ و …

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

کارگران توانایی پرداخت اجاره خانه‌های تهران را ندارند: تهران کارگران را پس زد

روایت تصویری از کولبران…….. آنجا که باد گلوله می‌آورد

روایت کارگران از اعتراضات آبان‌ماه؛ درد ناداری در رگ‌های «اسلامشهر»/ نه اغتشاش کردیم و نه بانک آت …

کشتار کولبران نان‌آور خانه جنایت علیه بشریت است

شورشیان بی سر

پس از آبان ۹۸ و طیف رنگارنگ مدعیان

نگاهی به وضعیت کار و دستمزد کارگران در ایران

قیام علیه اهرام

دستِ بسته سمن‌ها در شکایت از کودک آزاران

وقتی همه خواب بودیم

خصوصی سازی و راه حل نوین

تله فقر برای کارگران در جستجوی مسکن/ آرزومندی کارگران برای اجاره خانه حتی در شوش و مولوی

هپکو، تابلوی بی لیاقتی جمهوری اسلامی

طرح طبقه‌بندی، کوره‌راهی برای کاستن از تبعیض؛ عدالت در کدام «طبقه» ته کشید؟!

خیابان‌های آتش: انقلاب در لبنان!؟

خصوصی‌سازی و کارگران در ایران: نمونه‌ی هپکو

روشنفکران و کارگران

روایتی از چند کارگر زن کوره‌پزخانه‌های جنوب تهران

روایتِ کارگران هفت‌تپه که میانه‌ی راه متوقف شدند؛ با سیاست کاری نداریم تنها خواستار بازنگری در خص …

به دنبال زدن از مزد حداقلی با طرح دستمزد منطقه‌ای هستند/ کاهشِ شفافیتِ مزدی به بازارِ سوءاستفاده‌ …

صدها کارگرِ صنعتی در همدان پس از واگذاری‌ها خانه‌نشین شدند/ ادارات کار استان مانع از تشکل‌یابی می …

برخی زنان مجبورند با ظاهر مردانه، کولبری کنند