بایگانی

درمان برای کارگران کالای لاکچری است

کارگران پروژه ای و اعتصابات

جنبش خوزستان و زبان الکن رسانه‌های آلترناتیو

همه از انقلاب زنانه می‌گویند، اما چگونه؟

سلب‌مالکیت، پرولتریزه‌شدن و خیزش‌های فرودستان عرب خوزستان

همسایه‌ات را به خاک سیاه بنشان

مبارزهٔ زنان کارگر و شاغل برای تأمین امنیت شغلی و علیه تبعیض جنسیتی- طبقاتی!

سازماندهی، مقاومت، شورش و انقلاب

صد مورد و معنای شعار «زندگی انسانی جمهوری ایرانی» ‎‎‎

بیانیه شماره ۱۰ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: رای گیری برای پایان اعتصاب بدون رسیدن …

حمایت بیش از ۱۶۰ نفر از فعالان مدنی از اعتصاب کارگران پیمانی نفت ایران

«در شهر خبری هست»! بیانیه‌ کانون نویسندگان ایران درباره‌ی اعتراض های مردم

به بهانه بیانیه حمایتی سندیکای شرکت واحد از اعتصاب گسترده کارگران پیمانی نفت: تنوع درسازمان یابی ک …

بن‌بست، تعلیق، تعلیق مضاعف

یورش بخش خصوصی برای تنگ تر ساختن حلقۀ استثمار بر گردن کارگران و زحمتکشان و تصاحب بیشتر منابع کشور

بیانیه جمعی از نویسندگان، شاعران و کنشگران مستقل فرهنگی و اعضای کانون نویسندگان ایران در حمایت از …

مترسک ها؛ و انزواهای کارگر پناه

رسیدگی به تخلفات بی‌شمار پیمانکاران نیازی به حضور کارگران ندارد/ آقایان خوابگاه‌های پر از حشره و …

در ضرورت تشکل کارمندان شرکت‌های مشاور معمار و شهرساز

پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم«انتخاباتی»

رُشد نجومی ثروت و فقر در ایران؛ پوست کلفت، یا بی تفاوت؟

اطلاعیه مجامع اسلامی ایرانیان در دفاع و حمایت از اعتصابات و مطالبات بر حق کارگران ایران

نوزایی اندام‌واره‌های اقتدار توده‌ای

زنانه شدن نیروی کار کشاورزی؛ ویژگی‌ها و چالش‌ها

بیانیه شماره ۶ شورای سازماندهی اعتراضات: تاکید ما بر اتحاد و همبستگی کارگری است

کارگر هفت‌تپه: ما کارگران به حال خود رها شده‌ایم

ایران روی خط اعتراض و اعتصاب …

از دروازه خاش تا چهارراه رسولی، همه‌ی آن‌هایی که برای یک لقمه نان «جان» می‌دهند!

اعتصاب کارگران، همبستگی سراسری برای مطالبات معیشتی یا جرقه‌ای برای تغییرات بنیادین؟

جان صدها هزار ایرانی در خطر بی لیاقتی رژیم حاکم – دکتر کورش عرفانی