بایگانی

چهل سال بعد از ناکامی در برآورده شدن خواستها و آرزوهای مردم، و مردمی که همچنان در پی تحقق آرزوهایشان هستند

اکبر شوکت مطرح کرد: شرایط مشابه اروپا را برای کارگران فراهم کنید، بعد سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهید!

برای کارگران ساختمانی استان تهران سهمیه بیمه‌ درنظر گرفته نشد/سازمان تامین اجتماعی انجمن‌های صنفی را بازی می‌دهد

«تجاری‌سازیِ بیکاری»؛ ریشه‌ها و پیامدهای توافقی‌سازی دستمزد

پشتیبانی سندیکاهای فرانسوی از فعالان کارگری و معلمان بازداشت‌شدۀ ایران

فریبرز رئیس‌دانا مطرح کرد؛ ۷۰ درصد از کارگران زیر خط فقر هستند/ افزایش دستمزد تورم‌زا نیست

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

اعترافات! از شهرام امیری تا اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

بیش از ۸۰۰ نفر: ما خواهان آزادی هر چه سریع‌تر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم

برای نجات جان سپیده قلیان ، اسماعیل بخشی وعلی نجاتی و پشتیبانی از کیفر خواست آنان ؛ درخارج از کشورچه می توان کرد؟

بیانیه‌ی گروهی از فعالین چپ ایران در حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

بررسی نواقص بسته‌های حمایتی؛ چرا قشر فرودست‌ از “بسته حمایتی” جا ماند؟!

اجازه ندهیم که عزیزان ما را دوباره شکنجه کنند!

شکنجه ی شوراها؛ نان/کار/آزادی

شهرداری نیشابور حقوق کارگران را ۵۵ درصد کاهش داد

بی اعتباری شو تلوزیونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

طارق خلفی و کریم سیاحی از دست شکنجه گران رها شدند! چند نکته پیرامون شوهای تلویزیونی منسوخ

خصوصی سازی و نتایج آن؛ در گفتگو با شاپور احسانی راد، فعال کارگری

کارگران در ایران زیر شاخص نابودی

اداره شورایی: پاسخی به ناکارآمدی دوگانه دولتی-خصوصی

بازخوانی اعتصاب‌های هفت‌تپه و فولاد اهواز

نگاهی به اعتصاب اخیر کارگران نیشکر هفت تپه

“حق مسکن” زایده‌ی بی‌حاصلِ دستمزد/ چقدر لازم است تا یک خانواده‌ی کارگری بتواند سرپناه داشته باشد؟

فروش کارخانه ۲۰۰۰ میلیاردی نیشکر هفت‌تپه به ۱۰ میلیارد تومان!

زنان و تبعیض‌های درهم تنیده

“مجلس” خانه “دکترها” و “مهندس‌ها” شده نه خانه مردم!/بگذارند کارگران، آدم‌های خودشان را به خانه ملت بفرستند

درباره «رسیدگی» به نامه اسماعیل بخشی ……… روایت سوم شخص حاضر

آتشی که اسماعیل بخشی برافروخت

آیا وزارت اطلاعات می‌تواند به اتهامِ خود رسیدگی کند؟

فضا، مکان و جنسیت