بایگانی

کارسخت زنان و کودکان در کوره‌پزخانه‌ها و ۱۷ساعت کار روزانه در قبال ۳۰ هزار تومان

یک دوره‌ی جدید برای ما کارگران و مزدبگیران در راه است

اعتراضات، طبقه متوسط ، طبقه کارگر

بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راه آهن

فاجعه کشتار کارگران مرزی (کولبران)

کارگران «ایران مال» و ٧ ماه زندگی بدون مزد!

کجا ایستاده ای سردار!؟

پروین محمدی : اظهارات وزیر فقر و فلاکت پیرامون معیشت کارگران در دوره تحریم

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی مطرح کرد؛ سفره‌های مردم را خالی می‌کنند تا به آقازاده‌ها نان و کباب بدهند/اتحاد واردکنندگان با شبکه‌های مافیایی/نفوذی‌ها در مجلس و دولت کار خود را می‌کنند

حق نشستن، تغییر قانونی که به زنان کارگر اجازه استراحت کردن می‌دهد

سرنوشت «ارج» در انتظار «بیک»؟

گزارشی از اشتغال کارگران در مناطق گرمسیر جنوب؛ کار در آتشبارِ خورشید در کوت عبدالله و اهواز، جهنم با اعمالِ شاقه

دود افزایش اجاره‌بها به چشم خانوارهای کارگری!

نامه سرگشاده به آقای روحانی؛ مراقب باش مطالبه برحق (عدالت توزیعی) مردم را قمار نزنی با ناکسان!

برخورد سلبی و انهدامی با کولبران جواب نمی‌دهد.انحصارطلبان از عدم توسعه اقتصادی سود می‌برند

تجمع کارگران کشت و صنعت شمال مقابل استانداری مازندران

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(10)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(9)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(8)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(7)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(6)

پاکابارا-آرتامن، شاید اندکی از لذت مطالعه درک کنید(؟): گفتاوردهای اقتصادی از مشاهیر

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(5)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(4)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(3)

۸۳ درصد کارگران از زیر «خط فقر» به «خط فلاکت»

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(2)

پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(1)

کارگران فولاد اهواز: مبارزه‌ای رو به جلو!

کارگران بازداشت شده مجتمع فولاد اهواز آزاد باید گردند