بایگانی

محرومیت کارگران در ایران از منزلت انسانى

سهام عدالت یا تحقیر زحمتکشان؟

پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و خیزش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران

بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

در ایران چه میگذرد_ چه باید کرد؟

طبق قانون، حقوق نمایندگان مجلس باید بیش از 10 میلیون تومان در ماه باشد، حقوق کارگران چقدر!؟

مغایرت امنیتی‌کردن فعالیت کارگری با مقررات داخلی و بین المللی / همچو منست او هی مزنیدش

بداد رضا شهابی برسیم

“کارگران هفت تپه تنها نیستند “

یادداشتهای سیاسی , در حاشیه هفته

مقاومت و قدرتمندسازی در تعاونی زنان الخلیل

صدای خوزستان باشید

من از همه شاکی ام

ادامه تجمع کارگران هفت‌تپه مقابل ساختمان کارخانه

کارگران نیشکر هفت تپه را دریابید

هشدار نسبت به پرده پوشی پرونده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار

خواستیم آستین بالا بزنیم؛ تبعیدمان کردند

جنایت نامحسوس و حربه‌ی بازی با اعداد جهت اعمال فشار روانی مضاعف بر رضا شهابی!

در نشست نقد و بررسی طرح کارورزی به بحث گذاشته شد: سنگرهای ایستادگی در برابر حمله به نیروهای کار

ترس و وحشت از . . . ؟!

کارگران در تله‌ی قانونی

وحشت از تن رنجور یک کارگر مبارز

وضعیت طبقۀ کارگر در ایران و وظایف کارگران انقلابی و پیشرو

شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در مراکز بهداشتی ـ درمانی

خبری از کمک به صیادان ربوده شده نیست/ دزدان دریایی برای دریافت پول عکس گروگان‌ها را می‌فرستند

محمود صالحی فعال سرشناس کارگری را به زندان بردند! چنین انسانی را به قفل و زنجیربستن ، به چه معنا است؟

روزگار غریب زنان کولبر

گفت و گوی همدلی با فریبرز رئیس دانا اقتصاددان درباره تعیین سبد معیشتی سبد معیشت یک خانوار 5‌/3 نفری 3 میلیون تومان است

یورش همه جانبه حاکمیت سرمایه داری مالی وطنی به کار مزد کارگران

یک فعال صنفی کارگری: کارگران به کارگاه‌های نا‌ایمن عادت کرده‌اند/قرارداد موقت راه انتقاد از کارفرما را بسته‌است