بایگانی

آیا رشدزدایی علیه منافع کارگران است؟

افول طبقه‌ی کارگر؛ افسانه یا واقعیت

ما دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور همبسته و همراه با اعتراضات کارگران نفت هستیم!

زنان کارگر از خانه تا کارخانه

اتحادیه کارگران اسراییل، اشغال فلسطین و تحکیم صهیونیسم!

جنگ امپریالیستی در خاورمیانه را متوقف کنید!

در ضرورت تشکل و خیابان

حضور زنان کارگر محدود به کارخانه نیست

نیره انصاری

مسکن مناسب، رویایی دست نیافتنی برای قشر ضعیف در ایران- گفت‌و‌گو با نیره انصاری

اسراییل چه‌گونه مقاومت دموکراتیک فلسطین را سرکوب کرد؟

مسئلۀ فلسطین و کورد تنها با غلبه بر ذهنیت دولت-ملت قابل حل است

ما در کنار روژاوا و فلسطین ایستاده‌ایم

در کنار فلسطین ایستاده‌ایم

آیا خاورمیانه شعله‌ور شده است؟

تحولات بسیار خطرناک در پی اعلام جنگ اسرائیل – انتقاد از حماسِ فاشیست – همبستگی با مبارزات رها …

بهبود شرایط کار پیش شرط اشتغال زنان است

جمعی از کارگران عسلویه و جنوب کشور: «نقد سیاست هویتی و طبقه کارگر»

در آستانه روز جهانی غذا: حمایت از زنان کشاورزو مزارع کوچک کلید امنیت غذایی است

نامه‌ی سرگشاده ای به همه‌ی کارگران جهان! “بهانه ای برای بیان آنچه برکارگران می گذرد”

ستم ملی، ناسیونالیسم و طبقه‌ی کارگر

توطئه‌ی حکومت برای خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی

(نا)ممکن بودن «کنترل کارگری» واقعی در نظام سرمایه‌داری

نگاهی به ضرورت دمکراسی در مبارزات کنونی مردم در ایران

بازتولید اجتماعی؛ افق یک سیاست رادیکال

وقتی پایم را در معدن جا گذاشتم/ «آن‌ها» هیچ نمی‌دانند!

واکاوی جنبش انقلابی، کنش طبقات اجتماعی و گروه‌بندی‌های سیاسی

گزارشی از کنفرانس «زن، زندگی، آزادی» در دانشگاه کریستیانیا در نروژ

مارکسیسم آکادمیک مکتب فرانکفورت: «ریاکاری سازمان‌یافته»

زنان در سنگر؛ چگونه زنان کمون پاریس را ساختند

انقلاب ماهیگیری و ریشه‌های سرمایه‌داری