بایگانی

به چه کسی پناهنده گفته می‌شود؟

جمهوری اسلامی، فرار سرمایه‌های ملی و ضرورت همبستگی با پناهجویان ایرانی

به«توصیه به اختفای هویت جنسی و جنسیتی» در پذیرش پناهجویی افراد کوییر پایان دهید

سایه شوم جنگ اوکراین بر سرنوشت پناهجویان

همسایه‌های همزبان افغانستانیِ ما

گورستان بی‌نام‌ونشان‌ها

٢٠٢١؛ سالی وحشتناک برای پناهجویان

سایه؛ گزارشی از زندگی چند پناهنده در ترکیه

قوانین ضدپناهندگی در قرن بیست و یکم!

دویدن از «کف خیابان» تا اردوگاه پناهجویان:‌ پای صحبت بهاره گلشن

بیانیه شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه

چه کسی مسئول مرگ پناه‌جوی کرد ایرانی در کردستان عراق است؟

سقوط دولت هلند، رشد نئوفاشیسم در اروپا و وضعیت وخیم پناهجویان

پرواز به سرزمین دیگر به امید زندگی بهتر

گزارش بازدید از کمپ‌های پناهندگی در یونان

ترس تازه پناهجویان – اپیزود شماره ۲

پناهجویان در موقعیت همه‌گیری کووید-۱۹

دادخواهی پناه‌جویان از دادگاه عالی حقوق بشر اروپا: حقوق انسانی و قانونی پناهندگان در ترکیه نقض شده …

بحران انسانی در ترکیه، ناکارآمدی‌های اروپا را عیان می‌کند

وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه نگران کننده است

ویروس کرونا چطور دنیا را تغییر خواهد داد؟

کرونا، غلامحسین ساعدی و یک روایت تقطیع شده از زندگی پناهجویان

پناهجویان ایرانی در کوبا

علیه اخاذی مضاعف؛ پناهجویان به مثابه تهدید و فرصت توامان

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: سازمان‌های بین‌المللی اجازه ندهند که پناهجویان از حداقل‌های …

خشونت علیه پناهجویان

روایت زندگی پناهجویان ایرانی در ترکیه: ما را از این باتلاق نجات دهید

دو گفت‌وگو درباره گفتمان امنیت‌گرایی و تهدید خواندن مهاجران و پناهجویان

۲۰ ژوئن یادروز جهانی پناهندگان و همبستگی با پناهجویان

بازگوکردن زندگی پناھندگان در ترکیە