تلویزیون برابری: سقوط دولت هلند، رشد نئوفاشیسم در اروپا و وضعیت وخیم پناهجویان، گفتگوی آرش کمانگر با احمد پوری

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)