دنبال نطق اردوغان رئیس جمهور ترکیه در روز پنجشنبه ۲۷ فوریه و تهدید اروپا به باز کردن مرزهای این کشور با یونان، از روز شنبه ۲۹ فوریه، هزاران نفر از پناهجویانی که در ترکیه گرفتار شده اند، به این امید که میتوانند خود را به کشور امنی برسانند، بسوی مرز یونان بحرکت درآمدند. پلیس و نیروهای نظامی مرزی یونان سد راه این پناهجویان شدند و بیشرمانه با بکار بردن خشونت گسترده و ضرب و جرح آنها و استفاده از باتوم و گاز اشک آور دهها نفر از پناهجویی که در بدترین شرایط خود را به مرز این کشور رسانده مجروح کردند و دو نفر را به قتل رساندند. گویی لشگری به جنگ آنها آمده است. این جنایت آشکار را باید مردم جهان بشدت محکوم کنند.

هزاران نفر از زن و مرد و کودک و سالخورده در مرز یونان و ترکیه در سرمای زمستان بدون غذا، دارو و سرپناه رها شده اند. اینها انسانهایی هستند که از جنگ و سرکوب و فقر و محرومیت از کشورهای سوریه و عراق و ایران و افغانستان و سومالی فرار کرده و محکوم به زندگی در شرایط جهنمی ترکیه شده اند. در چنین وضعیتی راسیسم بیش از پیش در ترکیه و یونان فعال شده است و حمله به پناهجویان و ضرب و شتم و آزار آنها افزایش یافته است.

میلیونها پناهجو در ترکیه وجه المصالحه دولت این کشور برای تسویه حسابهای سیاسی در سوریه و برای باجگیری از اتحادیه اروپا شده اند. دولت یونان و نیروهای مرزی این کشور بدون نگرانی از عواقب بکارگیری خشونت علیه پناهجویان صحنه های تاسف باری از سرکوب و جنایت را بنمایش گذاشته اند. این شرایط را دولت های مرتجع منطقه و سیاست های ارتجاعی دول غربی و دولت روسیه ایجاد کرده اند و اکنون نمیتوانند از زیر بار مسئولیتی که در قبال آنها دارند شانه خالی کنند و موظفند فکری به حال این انسانها، چه اقدام فوری و عاجل برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در مرز یونان و چه استقرار آنها در یک کشور امن بکنند.

معامله بر سر پناهندگان و بازی با جان و زندگی آنها و بی اعتنایی دولت های غربی نسبت به زندگی میلیونها انسان غیر قابل گذشت و محکوم است. بشریت متمدن باید در مقابل این شرایط قد علم کند و دول غربی را تحت فشار قرار دهد تا برای نجات جان این پناهجویان دست به اقدام عاجل بزنند. از تمامی سازمانهای مدافع حقوق پناهندگی و انساندوست میخواهیم که معامله بر سرنوشت میلیونها پناهجو را محکوم کنند و به دولت های غربی،‌ و به دولت های یونان و ترکیه فشار بیاورند تا در قدم اول و بلافاصله امکانات زیستی و بهداشتی و سرپناه پناهجویان را تامین کنند و جلو یک فاجعه را بگیرند. حق این انسانها است که در کشور امنی مستقر شوند و از زندگی سیاهی که در آن گرفتار شده اند نجات یابند. اینرا مردم شریف و سازمانهای انساندوست و مدافع حقوق پناهندگی باید به دول غربی تحمیل کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)