بایگانی

سرگردانی‌های نظری در چپ ایران

مراد فرهادپور – نگاهی به مفهوم دولت(بخش۲) – ضبط تصویری جلسه

برنامه چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴، ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ فوروم مباحثات سیاسی نظری

مراد فرهادپور، نگاهی به مفهوم دولت

جبهه‌ی واحد و دموکراسی‌خواهی در گفتگو با مراد فرهادپور

درباره “خیزش ژینا”: آیا این جنبش شکست خورده است؟ چه باید کرد؟

پزشکی به مثابۀ دین

وبینار: بحران کرونا و منطق ادغام و انزوا – مراد فرهادپور

گفت‌وگو با مراد فرهادپور درباره قیام آبان ماه: جبهه واحد؛ پیش‌شرط وجود سیاست

بازنمایی سرمایه: سخنرانی مراد فرهادپور – بارانه عمادیان

ایده‌های چپ: سخنرانی مراد فرهادپور و محمدرضا نیکفر

مردم برابر با توده‌ای خشن و جاهل نیست

سه معنای دموکراسی

پنج چیزی که باید درباره این جنبش بدانیم

جادوی رهایی علیه اسطوره دولت

آنتاگونیسم، تفاوت و بازنمایی

روشنفکری دینی هنوز از خانه خود بیرون نیامده است

بار دیگر مه ۶۸

اوراق کردن را آغاز کنید: دعوت به سفر

نیهیلیسم

زبان و دیگریِ زبان؛ حاشیه‌ای بر سخنرانی فرهادپور و نیکفر

پخش زنده سخنرانی مراد فرهادپور و محمدرضا نیکفر در برلین

انقلاب فرانسه، فلاکت آلمان

کاراتانی: دگرسنجی و پارالاکس

ترجمه؛ استعاره‌ای برای تفکر، دردنشانی از بحران‌های تفکر

رأی ما OXI است: یونان، همه‌پرسی و سیاستِ ترس

امام حسین / اشعار هزاره سوم / مجموعه دلاورانِ گیتی / اثر فرهاد صادقی

مـانـیــفـســـتِ ایـــده پـــردازی و طــراحــی در مرکز خلاقیت های ساین ایران / اثر فرهاد صادقی

یادداشتی در باب چهره‌سازی‌های فیس‌بوک

ساعت شش . اشعار هزاره سوم . از مجموعه کابوس . اثر: فرهاد صادقی / ویرایش: ۹/۲/۹۲