بوفه سالن از ساعت ۶:۳۰ باز است. و پس از سخنرانی برای گپ و گفت آنجا خواهیم بود.
Aquarium, südblock

سخنرانی و پرسش پاسخ:
مراد فرهادپور، محمدرضا نیکفر
برلین، ۱۲آوریل، ساعت ۷
Adresse: Skalitzer Str. 6

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)