بایگانی

آغاز پیدایش هستی همراه با تکامل رهبر و رهبری

گزارش از هرات/ ما صلح می‌خواهیم، نه تسلیمی به ظلم و بربریت

مقاومت ضد طالبان: جهادی و نیابتی یا مستقل و مردمی؟

جمهوری اسلامی با چه عینکی به افغانستان می‌نگرد؟

باخت همه به هیچ

معضل شناسایی امارت اسلامی طالبان در حقوق بین الملل

چرا طالبان را دوباره به قدرت “رساندند”؟

آیا شیوه ی مقاومت پنجشیر در افغانستان کنونی واقعا جواب می دهد؟

بازی خطرناک آمریکا در افغانستان در واگذاری عامدانه‌ی قدرت به طالبان – دکتر کورش عرفانی

خوشامدگویی باسلام یا گریز از آزادی!

افغانستان: سخن از کدام شکست است؟

شهری به ماتی مرگ، گزارش نیلوفر از هرات

وجوه اشتراک نظام ولایت فقیه و طالبان و شکل‌گیری مقاومت در افغانستان

اَمیلیا اسپارتک: در زیر پرچم طالبانِ تروریست، همهٔ زنان در خطرند

افغانستان، هزیمت آمریکا، قدرت‌گیری طالبان و حضور داعش

طالبان⁩ رسما اعلام کرد که “نیاز بی بی” را در ولایت ننگرهار اعدام کرده است

فیلم نشست آنلاین: طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم می‌شود!

سوال مهم از سازمان‌ها و احزاب و فعالین بلوچ

با مردم افغانستان همدرد هستیم. قدرت‌گیری طالبان را محکوم می‌کنیم و آن را هر گز به رسمیت نخواهیم شن …

فاشیسم اسلامی در افغانستان

زنان افغانستان، اشغالگران و طالبان

کنفرانس آنلاین زنان علیه طالبان

معامله آمریکا طالبان

چرا افغانستان با طالبان معامله شد؟

طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم می‌شود!

مبینا ساعی فعال مدنی در افغانستان: دوباره باید از صفر شروع کنیم

تسلیم افغانستان به طالبان و چشم‌انداز تحولات سیاسی در منطقه خاورمیانه

نقش فساد و وابستگی در سقوط دولت و ارتش افغانستان و سلطه طالبان

طالبان در کابل؛ ترس از کشتن و فروپاشی روانی جامعه

همراهی با مردم افغانستان؛ حقوق زنان و نقش حقوق بین الملل

حاکمیت سیاه طالبان را نباید تحمل کرد