بایگانی

سرنوشت کتاب‌ها و کتاب‌فروشی‌ها در افغانستان

افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان  (بخش دوم)

حکومت الله در ایران و افغانستان

طالبان می‌خواستند چراغ دانشگاه‌ را خاموش کنند

«پاسخی کوتاه، به طالب‌های قلم به دست از افغانستان»

حقوق زنان، بنیادگرایی، جنگ و سرمایه‌داری

خجسته الهام: طالبان به جای فقر با زنان مبارزه میکنند

همه‌ی بمب‌های جهان در افغانستان منفجر می‌شود

برنامه‌ی ویژه ( ۳۹۶) – آغاز فعال کردن طالبان برای ایجاد جنگ با ایران و فروپاشی کشور- کورش عرفانی

همسایه‌های همزبان افغانستانیِ ما

افغانستان جولانگاه اشغالگران و جنگ‌طلبان (بخش یکم)

بررسی وضعیت زنان و کودکان روستایی افغانستان قبل و پسا جمهوری

«طالب‌ها همچون سگ پاچه‌گیر، درشهر و بازار درپی تکرار تاریخند»

طالبان برگزاری مراسم نوروز را در افغانستان بدلیل تضاد با شریعت اسلامی ممنوع کرد

درمیان ترس و تردید؛ روز اول بازگشایی دانشگاه‌ها: «احساس کردم از دانشگاه زندان ساخته‌اند»

مکثی بر کارنامه‌ی سیاه طالبان در قبال کودکان افغانستان

قطع‌نامۀ جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی

بازگشت زنان به برخی دانشگاه‌ها با تشکیل کلاس‌های تک‌جنسیتی در افغانستان

کندن‌کاری در اطراف بوداهای بامیان توسط طالبان و پاکستانی‌ها

روایتی از خط مقدم رزم؛ تجربه‌ی یکی از زنان معترض

رسوایی در نروژ، زمینه چینی برای برسمیت شناختن طالبان، گفتگو با کبرا سلطانی کنشگر افغان در اسلو

از طالبان متنفرم

نان، کار، آزادی؛ مانیفیست زنان افغانستان

آیا طالبان تغییر کرده است؟

برنامه‌ی ویژه (۲۷۵) – آغاز تدریجی جنگ همه جانبه با ایران از طریق طالبان در افغانستان – کورش عر …

پیشروی در مبارزه برای محو خشونت علیه زنان، در گرو تعرض به سرمایه‌داری

قصه‌ی صد ساله‌ی زنان افغان

زنان؛ آخرین صدای اعتراض در گرداب افغانستان

افغانستان به مثابه چالشی در برابر فمینیسم

طالبان، پنجشیر و احمد مسعود (۳)