الف- امروزه با این همه، رسوایی‌ها فساد اقتصادی بعد است بیت نظام و رئوس حاکمیت آخوندی نداند حاکمیتشان سراپا به نجاست حرام‌خوری (ضد اسلامی-شیعی و ضد ایرانی و ضد بشری) فساد اقتصادی آلوده است، سکوت یا کارهایی که شبهه تایید فساد است، مانند حتی انتشار فیلم رسوایی مافیای اختاپوش که صراحت از مافیای چند خانواده گروه کروز (بنظرم حتی درست باشد این ادعای فیلم اختاپوس، کروزی بخشی کوچکی از مافیای خودرو حتی یک درصد هیولای مافیا اقتصادی نفوذی در حاکمیت آخوندی نیستند!) تا مضحکه واردات خودرو (در حالیکه با انواع وادرات بدون انتقال ارز و تهاتر در برابر صدور کالا و ترانزیت) داده شوده تا بخش خصوصی و همه، اعم خودروی نو و دست دوم (کم کارکرده زیر ده سال) ارزان زیر ده هزار یورو وارد کنند با عوارض مثلا زیر ده در صد به تعداد نامحدود، تا نیاز کشو برطف شود، قطعا این ارائه عرضه خودروی رانتی و غیر رقابتی با قیمت دستوری موجب برار دلالی می‌شود، بایست همزمان وادرات خودرو و آزادسازی قیمت خودرو از از دستوری خارج شود و کثلا سفاف و بدون رانت در بورس کالا، دولت سهمیه یک میلیاردی یوریی می‌بنند برای واردات دروغین! اما وادارت حقیقی یعنی خودروی کامل از خارج شود با ترفندهای مانع تراشی می‌کند، اینکه بهانه خدمات فروش یا به صوری قطعات منفصل بیاند و منتاژ کنند اسمش واردات نیست.

 

جنگ‌های اباطیلی (۳)، با جولان مافیای فاسد اقتصادی- بویژه خودرو- درون شبه نظام “ظالم و فاسد و جنایتکاری” آخوندی، روند سرنگونگی ‌اش را تسریع خواهند بخشید!

 

ایران ظرفیت کشش مصرف بالقوه تا دو میلیون خودرو ارزان زیر ده هزار یورو دارد که با گرانی امکانش نیست، کافی است تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان بجیا سود دو برابری در هر خورد، سود منصفانه مثلا ۱۰ الی ۲۰ درصد در مجموع عوراض کنند، در نهایت به سودش امروزینشان می‌رسند و حتی بیشتر، این وسط مردم عادی هم خودروی ارزان به دستشان می‌رسد و بزای برد برد است!، با این وضع حتی نصف نیاز براورده نمی‌کند! می‌شود با آزادی وادرات خوردو بدون انتقال ارز، مثلا ارز منشاء خارجی (کالا هر گونه وادرات بدون انتقال ار ارز داخل نوعی ارز با منشاء خارجی است) و یا تهاتر و ترازینت خودرو چند خودرو و در عوض واردات، و همچین واردات خودروهای کم کارکرده دست دوم ارزان زیر پنج هزار یورویی، این بساط اهریمنی ضد ایرانی مایفای خودرو جمع کرده، و موجب رضایت عمومی فراهم کرد، از نتایچ سریعش کاشه مصرف سوخت و ظرفیت‌سازی برای صدور بنزین است!

شک بزرگ وقتی است، که در هیمن ساله‌های ممنوعیت، سالانه چند میلیارد دلار از ۴۲۰۰ و تا نیمایی و آزاد صرف واردات اقلام لوکس و غیر ضروری شده که حتی برای طبقات متوسط هم نیازی نبوده!
از وادرات سیگار تا گوشی گران! باور کردنی ینست لباس های فاننزی حیواتات و غذای سگ و گربه از ذخایر ارزی داخلی و حواله‌جات ارز ایران کردند! اما واردات نیازهای مهم دارویی و غذایی مهمی چون نهاده های دامی و روغن و شکر نکردند و به همراه گرانی دائمی و کمبود مصنوعی از طریق احتکار و کاهش تولید یعنی خود تحریمیف این یعنی خیانت و همدستی دشمن اجنبی تحریم‌گر! نفوذ جریان ضد ایرانی در نهادهای حکومتی و خیانت به ملت ایران از این واضح‌تر؟!
فقط وردات خودروی ارزان اقتصادی – که نیاز طبقات فرودست بوده- مشکل ارزی داشت؟ واردات لباس و غذای سگ و گربه تزئینی مرفهمین بی در اشرافی مشکل ارزی نداشت؟!

در حالی باید به طور کل ریجستری گوشی گران لوکس ممنوع می‌شد مثل پلاک گذاری خودوری گران لوکس؛ در عوض وادرات گوشی تا لپتاپ و خودرو و لوازم خانگی و…پلکانی از ارزان (۱۰%) تا بالا (۲۰%) اما همگی آنها در رده غیر لوکس که نیاز عموم برطرف کند. حتی غیر فعال کردن تمام گوشی گران قیمت فعلی بالای ۲۰ میلیون تومان فعلی و ممنوعیت تردد و گرفتن پلاک کامل تمام خودروی های سواری بالای یک میلیادر تومانی بویژه خارجی است، در عوض اجازه واردات انبوه  خودورهای ارزان قیمت اعم از نو و دست به شرایطی که گفته شد داه شود بکار به بنند و چگونه بساط این بازار سیاه ضد اقتصادی توسط دلالان همدست تحریم‌چیان برچیده می‌شود!، اگر واقعا مجلس انقلابی و دولت رئسی (حاکمیت یک دست شده اصول گراها) دنبال پایان دادن با بازار سیاه دلالی است! بگذارند مردم در پی روزی حلال و ثروت حلال و استفاده لذایذ اخلاقی بروند.
حذف تولید خودروهای اقتصادی مانند تیبا و حتی ساینا و بدتر سمند، در حالیکه بومی‌سازی آنها بنا براعدای خودشان تا ۷۰ الی ۹۰ درصد بوده، چیزی جز مافیایی گری نیست.

جنگ‌های اباطیلی (۳)، با جولان مافیای فاسد اقتصادی- بویژه خودرو- درون شبه نظام “ظالم و فاسد و جنایتکاری” آخوندی، روند سرنگونگی ‌اش را تسریع خواهند بخشید!

 

 

چرا بیت نظام، در کوچکترین مسائل کشور اظهار نظر می‌کند به ایم مسئله مهم دخالت و حکم حکومتی (جدا از این که حکم حکومتی از نظر قانونی درست هست یا نه (اما به هر حال این حکم حکومتی بارها موجب دخالت مستقیم بیت ظام شده، چرا این حکم حکومتی چند برای برای بهبود معیشت مثل آزادسازی کامل واردات خودروی نو و دست دوم اقتصادی زیر ده هزار یورو نمی‌شود بدون قید و شرط‌ها؟!

ب- اخیرا خبری خییل سعی در ترویجش دادند برای آقای رستم قاسمی- انتشار یک عکس نسبتا خصوصی (چون عکس ظاها در فضای باز باغ مانندی پشتی هتلی بوده(؟!))، اتفاقا امثالهم از نظر حقوق بشری مخالف انتشار هرگونه اطلاعات خصوصی-اعم عکس و فیلم و سایر اطلاعات از روابط جنسی و غیره در حوزه حریم خصوصی هستم و یان ضد حقوق بشر است- اما من بجای آقای قاسمی بودم، بجای این کار، می‌گفتم این همان چیزی است شما می‌گفتید ای اپوزیسیون طرفدرا حجاب اجباری، من نوعی سپاهی سابق و وزیر کنونی (تقریبا شاید اکثر همین مذهبی‌نماهای دو آتشه نظامیان اعم سپاهی و ارتشی و انتظامی) که امروزه جزئی از اشراف هستند- زندگی خصوصیشان همین است- نمونه بارزش بچه‌های بی قیدشان (از نظر حتی آداب ظاهری اخلاقی ایرانی) در بی حجابی و شرکت در کاباره ها و پلاژهای ساحلی نیمه برهنه در حال شنا و عیش و نوش و.. اینها همان دوگانگی است، اتفقا من نوعی مخالف نیستم، بلکه می‌گویم همی آزادی برای همه عوم اعلام و رسمی کیند، به این دوگانگی که موجب اعتراضات و خیزش براندازی شده را کنار بگذارید! من بجای اپوزیسیون ملی گرا (و نه اپوزیسون نمای دروغین مزدور اجنبی مانند مزدور مرتجعین عرب که در قبال پول حاضر نستند نام کامل خلیج فارس بکار ببرند!) بودم، این‌ها برای خزمذهبی منتشر می‌کردم، این قدر احمق نباشد، نه اسلام شیعی و نه حکومت آخوندی، در اصل تمام داستانش سر فریب اقلیت خرمذهبی است برای لاپوشانی اشرافیت و شعار نابودی اسرائیل، برای فریب است.

چرا همانطور در مطالب قبلی منتشر شده است.

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

 

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

ب ۱- غرب به رهبری امریکا، در ۱۹۹۰ بارها می‌توانست با حمله نظامی کار حکومت آخوندی تمام کند همانطو رکه صدام و قذافی و یوگسلاوی و… تمام کرد، اما هدف انها حفظ حکومت آخوندی است، چرا حکومت آخوندی همان کاری می‌کند که طالبان در افغانستان می‌کنند، یعنی عقب نگه داشتن یا لاقل سرع گیری ایران از پیشرفت تمدنی کامل (مادی و معنوی) جهان با توجه با استعداش (در  مورد طالبان من شک دارم اکثرشان بدانند خودشان در تله اجانب گرفتارند برای نابوید افغانستان! و شاید اکثر خود طالبان بدانند و باور کنند اجانب چه نقشه شومی برای نابودی افغانستان کشیده اند  از این  اقدامات شبه سلفی‌گری مانند تهدید زنان و ممنوعیت تحصل بانوان و اجرای حدود قرون وسطایی دست برمی‌دارند و از قدرت )   که در تامین امنیت و تمامیت ارضی افغانستان فراهم شده به نفع شکوفایی مادی و معنوی تمام افغانستانی‌ها بهره ببرند، چون نقشه شیطانی دشمنان اجنبی خارج از منطقه خاورمیانه برای افغانستان ریختند، شبه نقشه  ای است که تحت حاکمیت آخوندی در ایران در حال اجراست!، می‌خواهند کشورهای مثل ایران و افغانستان- از درون اجتماعیتشان- در تحجر عقب نگه داشته و از پشرفت مادی و معنوی پوچ و پوک شوند و حتی مردمش از دین و معنویت و اخلاق گریزان و تبدیل به زامبی وار و روان پریش و سادیسمی و مازوخیسمی شوند!، و در نهایت تجزیه شوند به کشورک‌های حقیر وابسته و فقیر که به نان را هم شبشان محتاج گدایی از مستکبران جهان‌خوار باشند!

این ذلتی است برای ملت‌های دو کشور که زمانی تاج سر سرافرازی تمدن مادی و معنوی جهان همین هزار سال پیش بودند و زمانی ابن سیناها و بیرونی ها و خوارزمی ها و خیام ها و رازی ها و.. به جهان عرضه داشتند!)، ایران امروز بایست در جایگاه لاقل دهم جهان باشد با سرانه چند ده هزار دلار درامد ملی ونه کمتر از دو الی سه هزار دلار! و بجای کمتر از صد میلیارد دلار (آن هم مخفیانه و با دور زدن تحریم و دادن باج و رشوه فساد و عدم برگشت کامل پول‌ها) باید سالی ششصد میلیارد دلار داشته باشد، نه اینکه قیمت اقلام مصرفی چون گوشت چنان گران کنند تا مثلا مصرف سرانه کمتر از یک چهارم نرمال جهانی شود تا بتوانند مثلا گوشت یا دام زنده به عراق صادر کنند! خیانت یعنی از این واضحتر!

حکومت های ایران و افغانستان باید بهترین رابطه دوستی و رابطه همسایگی داشته باشند و اجازه ندهند مسائلی چون تفرقه فاکنی مذهبی و یا ثضیه حق آبه هیرمند، موجب عدم همکاری شود، بویژه برای تداوم امنتیت و تمامیت ارضی افغانستان مهم است.

ب ۲- عملا حکومت آخوندی ج.ا تا می‌تواند اسرائیل نابود کند و نه اساس نابودی اسرائیل وظفه ملت ایران است، اساسا طبق قوانین سازمان ملل این تهدید ودشمنی با اسرائیل برای دفاع از ده میلیون عرب مسلمان کرانه باختری و غزه (اکنون عملا کشورهای خودگردان و غزه کلا مستقل شده!)جزء بسیج جهان علیه ایران نیست، اگر چنین وظیفه نامعقولی ایرانی‌ها برای خودشان تعریف کرده اند، پس ۳۰ میلیون نفر مسلمان روسیه و ۱۰۰ میلیون مسلمان چین و ۳۰۰ میلیون مسلمان هند چی‌شود؟!

یک دقیقه فکر کردن به این موضع می‌تواند بفهماند کل داستان فریب اقلیت چند ده هزار خرمذهبی است، حکومت ایران نا عملا می‌تواند اسرائیل نابود کند و عملا کاری جدی نمی‌کند، تجهیز به سلاح غزه و حماس و جهاد اسلامی دو گروه سنی مذهب هستند مثل این می‌ماند گروه‌های سنی داخلی ایران توسط دشمنان خودساخته ج.ا تسلیح شوند!
مشکل وهابیت و سلفی گری میان تسن جدی است در حالی باید سنی ها هم به سمت سکولاریزه بروند و عقایدشان مدرن کنند، فجایع تررویسم جهادی استشهادی علیه غربیان توسط سلفی‌گری سنی است و نه شیعه امامیه سکولاریزه شده پنهانی ایرانی!، و هم اکنون در شرق و غرب کشور، سلفی گری سنی خطر جدی است و رشد جمعیتشان و مهاجرتشان در به مناطقی چون زابل و دیگر نقاط، در سی سال آینده کلا ترکیب جمعیتی به نفع سنی‌های سلفی عوض کرده و این شیعه که نسخه زرتشتی ایرانی از اسلام است و در حقیقت رکب نیاکاکان ایرانی به اسلام تندرو و افراطی بود با جریان خرمذهبی دارد شیعه معتدل و میان رو را تبدیل به سلفیت تندروی سنتی می‌کند، اجرای احکام ضد بشری خشن از سنگسار و قطع دست و قصاص و تکفیر و ارتداد همگی در راستای رقابت مخرب و همانند سازی تشیع با سلفی‌گری و برخلاف هدف تشیع امامیه است و قطعا موجب ریزش شدیتر جمعیت معتقد به تشیع امامیه و خالی‌تر شدن پشتوانه مردمی حتی همین اقلیت ناچیر حامی ج.ا می‌شود!

در حالیکه حکومت ج.ا باید از این فرصت استفاده می‌کرد ورژن مدرن اسلام یعنی شیعه با سکولازیزه پنهانی که از اصولش عدم دخالت مستقیم در حاکمیت بود همچناکه لااقل در ۵۰۰ سال اخیر از دوره ایلخانی و صفویه و افشاری و قاجاری و پهلوی همین شیوه کمابیش انجام داد (این اسلام شیعی ورژن سکولاریزه کردن و اصلاح شده از برخی کژی‌های زرتشتی-میترائیسم دوران پیش از مادها که تا حدود هخامنشی و پارتیان هم ادامه داشت، اما رخنه عقایاد سلوکیسم شبه افرایسم امروزی جهان گشایی، رو به انحراف دیکتاتوری شاه خدایی رفت!، تمدن و فرهنگ و عقاید شادزیستی با آن جشن‌ها ایرانی بود در قالب سخت افزار شیعه امامیه (که متاسفانه رفته رفته جشن و سرورها به رسومات افسرده زای عزایی و غم پرستی شد!)، زرتتشتی و میترائیسم خدایی طبیعت گرایی حقوق بشری در دوران ساسانی به شدت به نحراف کشیده و شبیه همین حکومت آخوندی شده بود و در نهایت توسط اعراب بدوی نابود شد! و همین سرنوشت با ادامه وضع حاکمیت فعلی آخوندی بزودی دچار ایران می‌شود و شادی دیگر شانس احیای ایران بناشد و برای هیمشه ایران از صفحه تاریخ حذف شود با حماقت خزمذهبی‌ها و عموم مردم غافل!) را بعنوان ورژن سازگار با جهان مدرن ارائه می‌داد و تعطیل کردن اجرای حدود ضد بشری مانند حجاب اجباری و اجرا حدود خشن از قطع دست و شلاق و سنگسار و قتل و اعدام و … (با اصل عدم صلاحیت بدون امام معصوم، یا اصل وهن اسلام نمونه واضحش تعطیلی برده داری لااقل به شکل رسمی اکنون منسوخ شده! حجاب اجباری و اجرای حدود خشن سلفی‌گری اسلامی قبح تر و توهین آمیز و هنی تر از برده داری هستند!).

طی چند قرن- با تلاش علمای و عقلای ایرانی- براحتی سکولاریزه کرن اسلام و هم تبلیغ شدید تشیع می‌کرد و می‌توانست اکثر مسلمانان شیعه کند در این چهل سال، اما خود آخوندهای شیعه حومت ج.ا هم از طریق نفوذی‌ها سلفی سنی فریب خوردند و در رقابت بین جهالت و تحجر افتادند!، چون همین تهدیدها و حرکات ایذایی احمقانه، تاکنون طی بالغ بر تخمین حتی دو تریلیون دلار خسارات مستقیم و غیر مستقیم به ایران زده است، و نقش اصلی در فقر و از دست نیافتن با جایگاهش داشته، و از طرفی کارشکنی در صلح بین اعراب و اسرائیل کرده. مسئله اسرائیل و اعراب مروبط بخودشان است همانطور مسئله اقوام مسلمان روسیه و چین و هند مربوط بین خودشان است، بهترین کار هم حمایت صلح اعراب و اسرائیل است.
این کنار کشیدن از حماقت نابودی اسرائیل و حمایت سلفیان سنی داخل و پیرامون اسرائیل، تز غیر عملی و ضد منافع ملی ایران، ابتدا با پیام‌های شفاهی غیر علنی اعلام شود به طرف مقابل.
باید سیاست مخرب و پرخسارت غرب-اسرائیل‌ستیزی پایان یابد از سوی ج.ا و بجایش حمایت صلح اعراب و اسرائیل بدون دخالت مستقیم، جایگزین شود. و حتی با تمام کشورهای همسایه از جمله مرتجعینی متاسافنه در تجاهل پان عربسم گرفتارند و مثلا با نام خلیج فارس و موجودیت تمامیت ارضی ایران ضدیت می‌کنند! حاکمیت ملی ایران باید همه کشورها از شرقیان مانند چین و هند ورسیه تا غربیان و اسرائیل و فلسطین و غیره روباط دوستانه و بدون خصومت داشته بادش و فقط ملاک رابطه، حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی و آبادی و آزادی و رفاه عمومی کشور باشد و لاغیر.

ب-۳- بهترین کار، بجای اصرار و لجاجت بر میدان دادن به خرمذهبی‌ها (کسانی می‌خواهند تشیع امامیه تبدیل سلفی‌گری کنند)، اقدام ب سکولاریزهاسیون چد قرنی که روش شیعه امامیه گرفته بود برگردند، با لغو حجاب اجباری و اجرای حدود خشن تا مبارزه جدی با فساد اقتصادی، ضمن فقر زدایی، ایران تبدیل به جایگاه واقعی قدرت اقتصادی اش در جهان کنند، یعنی حداقل دهمین در جهان، قطعا اگر همین امورز به هر روشی، حتی شده با کم حکومتی بیت نظام، ریل‌گذاری در جهت درستی گفته شد عوض شود، حتی در عرض چند ماه، نتایج ملموشس در رفاه اجتماعی و اقتصادی و رضایت‌مندی مردم آشکار می‌شود.

ج- قطعا احیای برجام باید نباید معطب شود، خنثی سازی تحریم، بدون اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بویژه مبارزه عملی و واقعی با فساد و حذف جریان خرمذهبی از درون نهادهای تصمیم‌گیری و عملیاتی حاکیمت ممکن است و لاغیر.

این آخرین فرصت برای جلویگری انحطاط کامل ایران و به تبع نابودی حکومت ج.ا است، البته در نهایت نام ج.ا از نام اینها حذف و ایران صرفا اسمش کشور ایران باشد، و قانون اساسی اش باید از اصول متحجرانه حکومت آخوندی حذف ود، این همان چیزی است برخی از ملی‌گرایان از آن پادشاهی ایزدنشانی فلانی می‌گویند (که با سیستم دمکراسی پارلمانی و نخست وزیری) وگردنه ایزدنشانی همراه ایران با ادامه این حکومت آخوندی و خرمذهبی سلفی‌گری کارش تمام می‌شود و شاید شبیه شوروی برای هیمشه نابود می‌شود ایران و ملیت ایرانی!
اگر بیت نظام را می‌خواهند تبدیل به پادشاهی کنند، بخردانه باشد، مانند پادشاهی‌های مدرن اروپایی و اقتصاد بازار باز رابطه با خارج و اقتصاد تسهیل گراینه برای فعالیت مردم و آزاد رقابتی واقعی یعنی بدون مافیا و تراست و کارتل و انحصار و رانت و رشوه و پارتی بازی و فساد آموزشی مراکز خصوصی و… و بلکه از آنها (چون آنها نواقصی دارند مانند سیستم مالیاتی شدید غیر منصفانه)، یک سیستم سکولاریزه با دمکراسی پارلمانی و حزبی واقعی مبتنی بر حقوق بشر و اصل تغییر همیشگی برای بهتر شدن!

 

بار دیگر به خوانش و تعمق همگان به مطالب مهم قبلی را دعوت می‌کنم:

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)