بایگانی

رسانه‌ای چون خودکشی و لزوم مراقبت اصحاب رسانه

کوتوله ها در سقف نظام ولایت فقیه!

کوتوله ها در سقف نظام ولایت فقیه!

خبرنگار و جهان چندوجهی

آیا گریزی از قلم‌به‌دوشی هست؟

چگونه رسانه‌های اجتماعی هویت ما را شکل می‌دهند

رسانه‌ها، خودسانسوری و آزادی بیان در افغانستان بعد از ۲۰۰۱

رسانه‌های آزاد در سراسر جهان با تهدید مواجه‌اند

چرا دولت‌ها سانسور می‌کنند؟

گفتن و نوشتن از بدیهیات

آیا من از دیگران فعال‌ترم؟ نگاهی به اکتیویسم سلبریتی‌پرور

چهارصد تک‌تومان

مسئله کودکی در یک نمای لانگ‌شات,به بهانه انتشار آهنگ «دکتر» ساسی، حواشی و نقدهایش

اعتراض‌های خیابانی و شکاف میان معترضان

مردم خسته و ناامید راه به جایی نمی‌برند

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

رسانه‌ی جمعی؛ خیمه‌شب‌باز، عروسک یا هر دو

پاره‌سوال‌هایی درباره‌ جغرافیای نوروزی

حضور زنان ترنسجندر در ورزش دنیا و مطبوعات ایران!

چرا رسانه‌ها از پوشش خبر فوت شاهرودی ناتوانند؟ چطور استاد ارتباطات رانت و سرکوب را از مهلکه به در ب …

رادیو تحریریه: اپیزود اول: تابوشکنی رسانه‌ای!

دولت سایه…قسمت چهارم

مگر آن مقتولان انسان نبودند؟! / شرم و حیا هم خوب چیزی است.

انتقاد مهم به مسئولان سایت بالاترین + پیشنهاد سازنده

پیوند عجیب فقر ویتامین دی با فقر حساسیت اجتماعی

نگاهی به وضعیت جامعه ترنس‌جندر و ترنس‌سکشوال ایران /گزارشی از ایران اینترنشنال

تصویر بدنی

آزار جنسی نتیجه «سوءاستفاده از قدرت» است، نه گرایش جنسی

رسانه در سایه‌ی سیاست

۲۱ نوابر روز جهانی تلویزیون

درباره مردانه‌سازی تجربه تماشای فوتبال در «دوربین نود» ورزشگاه در اتاق نشیمن