بایگانی

قرنطینه زندان اصفهان، انفرادی «هتل اموات» و حالا کرونا!

نگاهی از درون: از گفتمان سکوت تا توجیه جنایت در “ماجرای نیمروز”

بانو صابری: « نمی‌دانم به چه تیری او را کشتند، اما دانستن دادخواهی حق من است »

شورا مکارمی: « هنوز برای خانواده‌ام سوال است که آیا واقعاً مادرم زیر این قبر است یا نه »

« نمی‌توان به قطعیت تاریخ شروع اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را با فتوای روح‌الله خمینی و حمله م …

« ما می‌خواستیم ماشین بخریم، خانه بخریم، اطلاعات باید به ما اجازه می‌داد »

سحر محمدی: « تحریف واقعیت در مورد قربانیان دهه شصت را در ایران مدام تجربه می‌کردیم »

آیدین اخوان: « جریان‌های سیاسی داخل حکومت بر سر اعدام‌های دهه شصت نقطه اشتراک دارند »

به او گفتند این گل و شیرینی است، بچه‌های شما قبل از اعدام با برادرهای پاسدار ازدواج کردند

منیره برادران: تو را از دشمن سیاسی تبدیل می‌کنند به زنی که در الگوی اسلامی آنها است

بانو صابری: « به من گفت که این بچه دارد جور پدر و مادرش را پس می‌دهد »

امید منتظری: حضور خانواده اعدام‌شدگان در خاوران، تایید سرکوب و تاریخ خشونت جمهوری اسلامی است

منیره برادران: لگــــد حاجی معروف بود

شکوفه سخی: تجربه دهه شصت متعلق به کل جامعه ایران است

نگاهی‌ به جنایات دهه شصت: گفتگوی رادیو پیام کانادا با سحر محمدی.