بایگانی

مردم بعد از سرکوب دی ماه ، کشته شدگان بسیج و سپاه را » شهید » وطن نخواهند دانست. چه کسی می گوید سیاست خارجی ج.ا. ملی است

اعتراضاتِ اجتماعی-فرهنگی با چاشنیِ اقتصادی

صدای حق‌طلبی گروه‌های تحت ستم

آنچه نمی‌خواهیم و آنچه می‌خواهیم

در ایران چه میگذرد_ چه باید کرد؟

سانسور ترجیح می‌دهد آدم‌ها فردی زندگی کنند/مدیریت فرهنگی ما ادبیات دموکراتیک را نمی‌پسندد

متن شماره ی شصت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و نه از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و هشت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و هفت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و پنج از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و چهار از کتاب دیل گپ

فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی

زنان اقلیت در تقاطع تبعیض، در حاشیه گفتمان

شعر و شاعر آنارشیست _علی عبدالرضایی

نمونه ای دیگر از دون مایگی برخی «روشنفکرانِ» ایرانی

رابطۀ انتخابات با حق انتخاب

سقوط اجتماعی نتیجه کارکرد بیش از سه دهه حکومت اسلامی

باید قلم پایشان را خرد کرد

نیاز به صحبت از هویت‌ها و گرایش‌های جنسی بعد از سند ۲۰۳۰ یونسکو

کانون نویسندگان ایران: کشتار مردم محکوم است!

سرنوشت فراموش‌شدۀ نخستین انتخابات شوراهای شهر و روستا در جمهوری اسلامی

کارشناسان حقوق بشر برای کنفرانسی در خصوص اصول یوگیاکارتا در تایلند گرد هم آمدند

سه عنصر ترس-فقر-جهل در خدمت رژیم حاکم بر ایران

«از توافق عمومی درباره‌ی گزارش‌گر ویژه‌ی مدافعان حقوق بشر پشتیبانی کنید»

«چالش‌های شبکه‌های اجتماعی و پیامدهای آن» در گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور

امید معماریان: ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای حکومت ایران جذاب است

نظارت بر انتخابات

راهنمای جامع نظارت بر انتخابات توسط سازمان‌های مردم نهاد (سمن)

کنواسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 1- صدای زنان

مانیفست جهش، دعوت به کانادایی بر پایه مراقبت از زمین و همدیگر