بایگانی

۱۷شهریور۵۷ نقطه عطفی در بلوغ انقلاب ضدسلطنتی

انقلاب ۱۳۵۷- آخرین تلاش‌های امریکا برای نگه‌داری بختیار-شاه، تا ۲۲ بهمن ادامه داشت، ولی با حضور مر …

میشل فوکو

نقد تفسیر فوکو از انقلاب ۵۷

۱۷شهریور۵۷ نقطه عطفی در بلوغ انقلاب ضدسلطنتی

آیا خیزش انقلابی سال پنجاه و هفت اشتباه بوده؟

رضا براهنی و نامه به خمینی: شارلاتانیسم، رذالت، احساسی، یا شجاعت و صداقت؟

رسوایی و بی آبروئی آخوندها؛ بزرگترین دست آورد انقلاب ۵۷ است

اقتصاد ایران آستانگی نرخ استهلاک سرمایه را گذرانده است

اقتصاد ایران از انقلاب تا انقلاب

چه قدرتی می‌توانست جلو پیشروی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران را بگیرد!؟

چه نیروهایی خمینی را به قدرت رساندند؟ انقلاب ۵۷، انقلابی برای آزادی و برابری بود!

نتایج ویرانگر سیاست‌ها جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۲ سال حاکمیت! (بخش پنجم و پایانی)

بازخوانی گزارش روزانه‌ی اعتصاب در پالایشگاه نفت آبادان –۱۳۵۷

بازاندیشی انقلاب ۱۳۵۷: ایرانیان در جست‌وجوی عدالت

چگونه امپریالیستها راه به قدرت رسیدن خمینی را هموار کردند؟

از امام بیزارم و یزیدم آرزوست!

پرفروش های انقلاب

مهرانگیز کار: هنوز باور نمی‌کنم که این همه ظلم را پذیرفته باشیم

«جریان رهایی‌بخش زنان ایران»: از مشروطه‌خواهان ملی‌گرا تا کوییرهای پسامدرن

علت انقلاب، حکمت انقلاب

از صحنه‌های انقلاب بهمن

معضل انقلاب بهمن

علی شریعتی و افت انرژی اوتوپیایی

سی و یکم خرداد شصت، روزی که ایران در مسیر استبداد و سقوط افتاد

روایت تصویری و ناب از ۸ مارس ۱۳۵۷

صادق قطب زاده – سی سال بعد

ایرانیان و ایده‌ی انقلاب

درگیری در پادگان دوشان تپه در روز ۲۰ بهمن – مقدمه قیام سال ۱۳۵۷

دلایل شکست ۵۷

مستند انقلاب ایران کاری از فرشاد آریا