بایگانی

نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹۷

نامه‌ سپیده قلیان از زندان: دلم از شعله‌های نور فروزان شد

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا نگرانی شدید خود را از تداوم سرکوب فعالان کارگری و رهبران سندیکایی در ایران اعلام کرد

پیام نامه سرگشاده اسماعیل بخشی

اطلاعیه درباره ادعای وابستگی اسماعیل بخشی به حزب کمونیست کارگری

«شرم بر حاکمانی که فریاد حق خواهی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، پاسخ آنان را با بازداشت و زندان دادند»

مسئولین کشور لجوجانه از پذیرش واقعیت‌های موجود طفره می‌روند

اعتراضات کارگری؛ در گسست و پیوست اعتراضات دی ماه

برای آزادی کارگران، معلمان و همه زندانیان سیاسی متحد شویم!

اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران

حمایت مادران پارک لاله از اعتراضات کارگری

امید کجاست؟درنگی بر راه-یابی دشوار جامعه ایران در گذار از اصلاح‌طلب، اصولگرا و برانداز

گفتگوی اختصاصی میدان با اسماعیل بخشی، عضو سندیکای نیشکر هفت‌تپه :نه دولت و نه بخش خصوصی، هفت‌تپه ملک کارگران است

خواسته‌های اعتراضات و اعتصبات کارگری در ایران چیست؟

جان به لب رسیده را چه نامند؟

همیشه تعدیل‌ها با زنان آغاز می‌شود

شعر “امروز دیگر نوبت توست” به مناسبت روز جهانی کارگر

شعر “مرگِ نی‌بُر”

تحرک و پیشروی جنبش کارگری

دربارۀ کارورزی: بیگاری‌کشیِ رسمی از طبقۀ کارگر و ضرورت‌های‌ پیوند جنبش کارگری و دانشجویی

مروری کوتاه به مهمترین اعتراضات توده ای و کارگری در سال ٢٠١۶

کارگران ذوب آهن کردستان تجمعات اعتراضی خود را به مقابل بیت رهبری کشاندند

کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه از صبح دیروز دست به اعتصاب زده اند

افزایش اعتراضات کارگری در “وضعیت فوق تورمی”