بایگانی

چرخه اعتراض کارگری – قسمت سوم

چرخه اعتراض کارگری – قسمت دوم

چرخه اعتراض کارگری – قسمت اول

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش ششم): اعتراضات صنفی معلمان

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش پنجم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش خدمات، …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش چهارم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش سوم): مروری بر مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش دوم): مروری بر مهمترین اعتراضات کارگران معادن در فا …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش اول): بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۹

قوه قضاییه در صدد رفع “بحران عدم مشروعیت اخلاقی” ناشی از ریا و فریب و دروغگویی! آن که باد می کا …

در تکاپوی تشکل‌یابی (درباره فعالیت‌های کارگران، طبقه متوسط و مطالبات‌شان)

سرکوب به‌خاطر دفاع به‌حق از حقوق کارگری؛ حکم‌های زندان علیه ۱۲ مدافع حقوق بشر

وبینار سوم: اعتراضات کارگری و ورشکستگی قانون کار

نگاهی به جنبش کارگری ایران در سال ۱۳۹۷

نامه‌ سپیده قلیان از زندان: دلم از شعله‌های نور فروزان شد

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا نگرانی شدید خود را از تداوم سرکوب فعالان کارگری و رهبران سندیکا …

پیام نامه سرگشاده اسماعیل بخشی

اطلاعیه درباره ادعای وابستگی اسماعیل بخشی به حزب کمونیست کارگری

«شرم بر حاکمانی که فریاد حق خواهی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، پاسخ آنان را با بازداشت و زند …

مسئولین کشور لجوجانه از پذیرش واقعیت‌های موجود طفره می‌روند

اعتراضات کارگری؛ در گسست و پیوست اعتراضات دی ماه

برای آزادی کارگران، معلمان و همه زندانیان سیاسی متحد شویم!

اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران

حمایت مادران پارک لاله از اعتراضات کارگری

امید کجاست؟درنگی بر راه-یابی دشوار جامعه ایران در گذار از اصلاح‌طلب، اصولگرا و برانداز

گفتگوی اختصاصی میدان با اسماعیل بخشی، عضو سندیکای نیشکر هفت‌تپه :نه دولت و نه بخش خصوصی، هفت‌تپه م …

خواسته‌های اعتراضات و اعتصبات کارگری در ایران چیست؟

جان به لب رسیده را چه نامند؟

همیشه تعدیل‌ها با زنان آغاز می‌شود

شعر “امروز دیگر نوبت توست” به مناسبت روز جهانی کارگر