بخش سوم از مجموعه چرخه اعتراض مراحل نهایی حرکت اعتراضی، برنامه‌ریزی برای دوره پسا-اعتراض و گام‌های نهایی برای پایان چرخه‌ای از اعتراض و ورود به چرخه بعد را شرح می‌دهد. این راهنما بر پایه تجربیات فعالان کارگری در ایران و برای فعالان کارگری در ایران تهیه شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)