بایگانی

نگاهی به وضعیت معیشتی بازنشستگان و کارکنان و کارگران کشور

سفره نوروزی برای هر کارگر؛ یک‌میلیون تومان

ما باید تعریف مان از جنبش زنان را تغییر دهیم

اعلامیۀ پشتیبانی از «بیانیۀ مشترک سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشستگان، در مورد تعیین دستمزد سال ۱٣٩۸»

شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران

بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل کارگری در مورد دستمزد سال ۱۳۹۸

سرنوشت سندیکاهای کارگری ۴۰ سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷

به تعقیب، اذیت و آزار و شکنجه فعالین کارگری ایران پایان دهید! 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

بیانیه‌ی گروهی از فعالین چپ ایران در حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان

اعتراض سندیکای شرکت واحد به نمایش “طراحی سوخته”!

کارگران در ایران زیر شاخص نابودی

نگاهی به وضعیت ایران در بخش کارگری یو.پی.آر (گزارش دوره ای جهانی)

جنبش کارگری مستقل از حزب و دولت در عرصه بین الملل؛ در گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد

سخنی با دوستان ورفقای کارگرم در ارتباط با اعتصابات واعتراضات اخیرکارگری در ایران !

بانگ خوش آگاهی درجنبش کارگری جاری

یورش چکمه‌پوشان رژیم به منازل کارگران مبارز گروه ملی فولاد اهواز و دستگیری ده‌ها تن از آنان را محکوم می‌کنیم

یادداشت‌های جنبش کارگری: کارگران نیشکر هفت تپه در آغاز راهی که باید رفت!

هفت‌تپه و وضعیت فلسفی: اجبارِ انتخاب

اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران

حمایت مادران پارک لاله از اعتراضات کارگری

نامه بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا به علی خامنه‌ای

نامه اتحادیه یونیفور در کانادا در حمایت از کارگران هفت تپه

حلقه نیاوران؛ جوخه ترور طبقه کارگر ایران

درس‌های هفت‌تپه

رویش گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!

اعتصاب کارگران هفت تپه: گامی به پیش، ضرورت جهشی فراتر

پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری

گزارش های “کار و تولید” ابزار دست روشنفکران ارگانیک

اندیشه‌ورزی در رهایی طبقه کار