بایگانی

تباهی صنعت فولاد در دستان مافیای سودجو

شلاق بر تن کارگر یا تازیانۀ بیم بر روان جامعه؟

بحران کرونا، فرصتی یگانه برای کنشگری و عمل جمعی فعالان کارگری

طرح حمایت از کودکان کار، یا طرح مبارزه با کودکان کار!؟

چشم‌انداز «قدرتِ شورایی» در جنبشِ کارگری ایران

دستاوردهای مبارزات هفت تپه از خرداد ۹۹ تا امروز

وضعیت کارگران در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی

اگر سندیکای کارگری بود، آیا آزمایش دچار این فاجعه می شد؟

در باب اهمیت اتحادیه‌های صنفی

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش ششم): اعتراضات صنفی معلمان

در محکومیت برخورد امنیتی و قضایی با مطالبات کارگران هفت تپه و برای آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش پنجم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش خدمات، …

مطالبه از مجلس و قوه قضائیه برای مجازات قوه مجریه اشتباه است

تشکل‌های مستقل کارگری در الجزایر بر متن دنیای فرا استعماری

قدرت و ضعف اعتصابات اخیر در نفت و پتروشیمی

کارگران و فعالین مستقل کارگری هفت تپه و درس شرافت و آزادگی

افزایش دستگیری ها و سرکوب: بازداشت یک فعال کارگری دیگر و یورش به منزل یک فعال دانشجویی

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش چهارم): بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش سوم): مروری بر مهم‌ترین اعتراضات کارگران بخش صنعت …

ایران: همبستگی با قربانیان سرکوب

چگونگی عملکرد باندهای مافیایی در صنعت فولاد اهواز

نگاهی انتقادی به برنامه دومین کنفرانس بین المللی کارگران خودروسازی

بیانیه ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا: آزادی فوری همه رفقای زن و مرد زندانی در ایران

اعتصاب به مثابه حق، ابزاری برای چانه زنی جمعی

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش دوم): مروری بر مهمترین اعتراضات کارگران معادن در فا …

ترسیم نقشه کانون‌های بحران کارگری در ایران (بخش اول): بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۹

روز دوم اعتصاب کارگران شرکت صنعتی-معدنی کارکاوان جلیلی مقابل فرمانداری سوادکوه

یادداشت کارگری هفته – کارگران شهرداری‌ها، اسیر پیمانکاران غارتگر! – امیر جواهری لنگرودی

 تشکل مستقل فقط دوفاکتو*

جایگاه کنترل و نظارت، ادارۀ شورائی و مالکیت کارگری در مبارزات جاری کارگران