بایگانی

یک ادعانامه: “کرونا”ی شر، افشاگر پلشتی‌های جهان هم است!

بیانیه مشترک شورای جهانی اتحادیه‌های کارگری درباره حمایت‌های لازم از کارگران در برابر کرونا

منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است

اینجا زنان همه چیز و هیچ‌اند!

برای ندا که در روز طبقه کارگر دستگیر شد

بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل در رابطه با افزایش حداقل دستمزد و حقوق سال ۱۳۹۹

انسان آبان: کارگر به‌حاشیه رانده

مادرم؛ کولبر | روایت تلخ زنان کولبر و غم برنگشتن مادر | بارمان را که می‌گیرند بدبخت می‌شویم

گفت‌وگو با مراد فرهادپور درباره قیام آبان ماه: جبهه واحد؛ پیش‌شرط وجود سياست

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

شرایط کار در بندر ماهشهر 

محسن محمدپور

مرثیه برای محسن

حکم‌های سنگین زندان برای هفت مدافع حقوق بشر به‌خاطر دفاع به‌حق از حقوق کارگری

#فراخوان_تحصن_سراسری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

نگاهی به وضعیت کار و دستمزد کارگران در ایران

نقش تشکلات کارگری و مردمی در پیشبرد مبارزات دوره حاضر

وبینار سوم: اعتراضات کارگری و ورشکستگی قانون کار

بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر پیرامون اعتراضات اخیر

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران: کشتار وحشیانه مردم معترض در ایران را بشدت محکوم می کنیم

نعمت «تحریم» و کودتای تعدیل ساختاری

«کتاب نقد» − شورا: شکل سیاسیِ سرانجامْ مکشوف؟

بیانیه « شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه » متشکل از بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنی …

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برخوردهای پلیسی، امنیتی با کارگران نیشکر هفت تپه، هپکو …

خطر کارِ کودک؛ از کارگاه‌های زیرزمینی تا خرده فروشی مواد مخدر

سرکوب خشونت بار کارگران آذرآب، هپکو و نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم می‌کنیم

خصوصی‌سازی و کارگران در ایران: نمونه‌ی هپکو

کتابچه: روایتی از دو سال سازماندهی و مبارزه کارگری گروه ملی فولاد

به دنبال زدن از مزد حداقلی با طرح دستمزد منطقه‌ای هستند/ کاهشِ شفافیتِ مزدی به بازارِ سوءاستفاده‌ …

صدها کارگرِ صنعتی در همدان پس از واگذاری‌ها خانه‌نشین شدند/ ادارات کار استان مانع از تشکل‌یابی می …