در “تریبون کارگری”، علی دماوندی با ناصر پیشرو، بهرو ز فراهانی و خسرو بوکانی در باره اعتصاب طولانی دهها هزار کارگر نفتی،
مطالبات و اشکال اعتراض و مبارزه،
مساله نمایندگی و نقش مجامع عمومی و تاثیرات آن بر جنبش کارگری وجنبشهای اجتماعی،
سیاست و راهبردهای حاکمیت اسلامی, جناحهای طبقه ی حاکم در پوزیسیون و اپوزیسیون در قبال خواسته ها ومطالبات کارگران و…
گفتگو کرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)