سرپرستی و ولایت همه از آن خداست و ازخدا به پیامبر و از پیامبر به امامان و از امامان به فقها تفویض می شود!!

ولی فقیه سوم ؛ خطری  که در کمین است! (۴۹)

 [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۶) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی  «مطلقه».]    

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

@shourimohammad

 

«به عقیده ما مسلمانان حکومت مال خداست : ان الحکم الالله.  دستور و حکومت و سرپرستی و ولایت همه از آن خدا است. این ولایت از خدا به پیامبر و از پیامبر به امامان و از امامان به فقها تفویض می شود… ما هر قدر در قانون اساسی دقت کنیم نمی توانیم تمام مراحل زندگی را نسبت به آینده در این قانون بگنجانیم. لذا مساله ولایت و سرپرستی فقیه ضروری است و از طرف دیگر ولایت فقیه دستورات حکومت را به صورت دستورات الله در می آورد… واقعا اگر ما مساله ولایت فقیه را در قانون بگنجانیم و همیشه ولایت و سرپرستی فقیه مد نظرمان باشد آنوفت قوانین و دستورات حکومت اسلامی به صورت دستورات الله درخواهد آمد و دستورات واجب الاطاعه خواهد بود و ملت را بصورتی ترببت بکنیم که دستورات حکومت واجب الاطاعه باشد».

[قرشی؛کتاب: صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱،ص۷۳،جلسه چهارم،۲۹مرداد۱۳۵۸]

ادامه دارد

۹مرداد ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)