صفحه‌ی ویژه‌ی

تریبون صنفی

آخرین مطالب :


وضعیت طبقۀ کارگر در ایران و وظایف کارگران انقلابی و پیشرو


نامه سندیکای کارکنان خدمات دولتی سوئیس برای آزادی فعالین سندیکایی زندانی ایران


پیام هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به هشتادوسومین کنگره‌ی انجمن جهانی قلم


از زندانی سیاسی رضا شهابی حمایت می‌کنیم


ترجمه و ارزیابی پرونده ۲۵۰۸ علیه جمهوری اسلامی: “جدی ترین و اضطراری ترین پرونده مفتوح در سازمان جهانی کار”


اخراج گسترده و غیرقانونی و میلی کارگران توسط قائم مقام مدیریت نیشکر هفت تپه


بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران در باره‌ی جلوگیری از برگزاری مراسم هفدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو


بیانیه 250 روزنامه نگار و فعال مدنی ایرانی و افغانستانی در محکومیت عملیات تروریستی تهران و کابل


در هفت تپه چه می گذرد؟


نقش تشکل‌های کارگری و سندیکاها در ایمنی محل کار


خطاب به همه سازمان‌های کارگری جهان


طبقۀ کارگر و انتخابات ِ پیش ِ رو


پیام تسلیت و همدردی به خانواده‌های داغدار معدن یورت استان گلستان


فاجعه معدن زغال سنگ آزاد شهر؛ کشتاری بزرگ با مسئولیت سرمایه‌داران و رژیم جمهوری اسلامی!


داستان «کوه فقرا» و «دست دراز حکومت»


تکرار فجایع مرگبار مراکز کارگری: این بار معدن زغال سنگ آزادشهر!


بزرگداشت روز جهانی کارگر ۲۰۱۷ در دورتموند آلمان


پیام به رفقای کارگر ِ شرکت ملی نفت


آیا هنوز باید با طناب پوسیدۀ مادۀ ۴۱ قانون کار به چاه رفت؟


مصاحبه با دبیر بین‌المللی کنفدراسیون شورای کارگران کره جنوبی (کی تی یو سی) خانم میک یونگ یو*


تاکسی‌های هوشمند، آری یا نه؟


مبارزه‌ها و مقاومت زنان کارگر کره جنوبی در دهه ۱۹۷۰


انتقادانجمن خودرو سازان به واردات اتوبوس‌های چینی و روسی


بیانیه سندیکای نقاشان استان البرز درباره دستمزد سال ۹۶


سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض: تجربه زنان کارگر کره جنوبی


زندگی انسانی داشتن حق مسلم ماست


هفته‌ای پانصد میلیون دلار هزینه جام جهانیِ: دستمزد و امکانات رفاهی کارگران ناچیز و غیراستاندارد است!


معیار تعیین مزد حداقل و مبارزه برای افزایش آن در پیوند با دیگر میدان های مبارزاتی کارگران


بررسی ابعاد فساد در مدیران مدارس آموزش و پرورش و راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با آن


اصلاحیۀ قانون کار زنجیری مضاعف بر گردن کارگران

آخرین نظرات توسط نویسنده تریبون صنفی

    نطری یافت نشد.