بخش نخست از مجموعه ۳ قسمتی داوطلب تحت عنوان چرخه اعتراض – راهنمای اعتراضات کارگری مؤثر و تأثیرگذار.
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)