با شروع اعتصابات کارگران صنایع نفت، پتروشیمی و گاز و سراسری شدن آن در ۶۱ واحد و پیوستن هزاران کارگر به این اعترضات حق طلبانه و مسالمت آمیز، فراخوانی به تظاهرات در برابر پارلمان اروپا برای همبستگی و حمایت از اعتصاب و مطالبات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در روز دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۸ ژوئن ۲۰۲۱ از طرف تشکل “جمهوریخواهان ایران در بلژیک” انتشار یافت.

در واقع با گسترش و  سراسری شدن اعتصاب کارگری و مصادف شدن برگزاری جلسه دوره ای “گروه ارتباط با ایران در پارلمان اروپا” باعث گردید فعالین تشکل “جمهوریخواهان ایران در بلژیک” برای اطلاع و جلب حمایت پارلمان اروپا، وسایل ارتباط جمعی و سندیکاهای بلژیکی در زمانی بسیار کم و در وقت کاری، آکسیونی یکساعته را روبروی پارلمان اروپا در میدان لوکزامبورگ برگزار کند.

یک اطلاعیه به زبان فارسی تهیه و در ده سایت و تعداد ی شبکه های اجتماعی انتشار یافت. و یک اعلامیه مطبوعاتی بزبان فرانسه انتشار و در اختیار وسایل ارتباط جمعی و سندیگاهای کارگری بلژیکی قرار داده شد.
در روز تظاهرات در حدود چهل نفر از ایرانیان جمهوریخواه، چپ و دمکرات در آکسیون روبروی پارلمان اروپا شرکت کردند.

در آکسیون بروکسل مجری برنامه دلیل تجمع جلوی پارلمان را به حاضرین به دو زبان فارسی و فرانسه توضیح داد. پس از آن برخی مسئولین تشکل صحبت های کوتاهی کردند و  از اقدامات حمایتی جریانات دمکراتیک و سیاسی و نهادهای حقوق بشری نمونه های را متذکر شدند. در میان برنامه شعارهایی در دفاع از اعتصاب و مطالبات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی داده شد. علاوه بر شعارهای حمایتی از مبارزات کارگران، حاضرین در آکسیون خواهان اتحاد جنبش های اجتماعی مانند کارگران، معلمین، دانشجویان و زنان شدند.

شرکت کنندگان در آکسیون بروکسل شعارهایی به زبان فرانسه و فارسی در دفاع از کارگران اعتصابی و مطالبت شان در دست داشتند. سرودهای مبارزاتی در همبستگی با کارگران و مبارزات مردم کشورمان از پشت تربیون پخش شد. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بلزیک، با انتشار اعلامیه ای از تظاهرات بروکسل جمهوریخواهان حمایت کرد.

“جمهوریخواهان ایران در بلژیک” تلاش کردند مستقیم از طریق ارتباط هایی که داشتند با دفتر خانم  کورنیلا ارنست “رئیس گروه ارتباط با ایران در پارلمان اروپا” تماس بگیرند. خانم ارنست رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا پس از دیدن اطلاعیه مطبوعاتی« جمهوریخواهان ایران در بلژیک» و خبردارشدن از تظاهرات ما نوشت که در برلین بسر می برد و بصورت مجازی و ویدئویی در جلسه “گروه ارتباط با ایران در پارلمان اروپا” شرکت دارد و در ادامه توئیت زیر را در اکانت خود انتشار داد:

“همبستگی من امروز با کارگران ۶۱ واحد که اعتصاب کردند و برای بهترین شرایط کار و حقوق خود مبارزه می کنند.”
https://twitter.com/ErnstCornelia/status/1409520590562729989?s=09

تظاهرات بروکسل در فضای دوستانه و سرشار از همبستگی با مبارزات عدالت خواهانه و عادلانه کارگران صنایع نفت به پایان رسید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)