روز سه شنبه ۱۸ دی‌ماه حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه ای اعلام کرد که اسماعیل بخشی اعتراف کرده است که “وابسته به حزب کمونیست کارگری” است. حزب کمونیست کارگری در برابر این ادعا اعلام میکند اسماعیل بخشی نه تقاضای عضویت در حزب کرده و نه وابستگی تشکیلاتی به حزب داشته است. حتی اگر چنین اعترافی هم شده باشد، هیچ اعترافی در زیر شکنجه مطلقا اعتبار ندارد.

جمهوری اسلامی که بدلیل شکنجه اسماعیل بخشی زیر ضرب جامعه قرار گرفته و از پاسخگویی به نامه او به وزیر اطلاعات عاجز است،‌ به خیال خود میخواهد با این ترفند و پرونده سازی به شکنجه وی مشروعیت بدهد. رئیس کمیسیون امنیت ملی در این مصاحبه عملا اعتراف میکند که اسماعیل بخشی مورد شکنجه قرار گرفته است. او میگوید در حال انتقال بخشی به زندان درگیری هایی صورت گرفته ولی بعنوان شکنجه نبوده است! این اعترافی است که یک فعال کارگری را گرفته اند و سرکوبگران وزرات اطلاعات در مسیر انتقال به زندان شکنجه او را شروع کرده اند.

حزب کمونیست کارگری این پرونده سازی آشکار علیه اسماعیل بخشی را شدیدا محکوم میکند. لازم به توضیح است که در حالیکه مقامات بالای حکومت مجبور شده اند کمیسیونی را مامور بررسی شکنجه اسماعیل بخشی کنند، تعدادی از ارگانهای سرکوب خود را مامور کرده اند که با تهدید بخشی او را وادار کنند که شکنجه شدن خود را انکار کند. حزب کمونیست کارگری شدیدا جمهوری اسلامی را بدلیل این جنایات آشکار محکوم میکند.

این حق اسماعیل بخشی و همه مردم معترض است که عضو هر حزبی از جمله حزب کمونیست کارگری بشوند. جمهوری اسلامی مردم را از این حق مسلم خود محروم کرده است. امروز بدلیل چند دهه فعالیت مستمر و گسترده حزب کمونیست کارگری، اعتراضات کارگری و دانشجویی و بخشهای مختلف جامعه هر روز بیشتر رنگ و بوی سیاست های حزب را میگیرد و سخنرانی های فعالین و اعتراضات بسیاری از مردم نسبت به اوضاع حاکم بر جامعه با نقد حزب کمونیست کارگری هرروز همسوتر میشود. چندی قبل هم روزنامه رسالت از خصلت “کارگری کمونیستی” اعتصاب هفت تپه شکوه کرده بود. نه تنها مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه بلکه همه اعتراضات و اعتصابات کارگری و در سطح وسیعتری مبارزات زنان و بازنشستگان و معلمان و سایر بخشهای جامعه بیش از پیش چهره “کمونیستی کارگری” بخود میگیرد، و همین واقعیت است که مقامات حکومتی را چنین به هراس انداخته است. حزب ما بقول ریاست کمیسیون کذائی امنیت مجلس اسلامی حزب “گسترش اعتراضات” است. و ما به این امر افتخار میکنیم.

حزب کمونیست کارگری به کارزار دفاع از اسماعیل بخشی و همینطور کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و کارزار دادخواهی شکنجه شدگان تا لغو همه پرونده های امنیتی علیه اسماعیل بخشی و کلیه کارگران و فعالین دانشجویی و معلمان و همه مردم حق طلب پیگیرانه ادامه میدهد. این مبارزه بخش مهمی از جنبش عظیمی است که برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی  به حرکت در آمده و با قدرت به پیش میرود.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۸ دیماه ۱۳۹۷، ۸ ژانویه ۲۰۱۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com