بایگانی

پاسخ طبقه کارگر در آستانه تشکیل بیدادگاه رژیم

ماهیت بدرفتاری – چگونه یک هیولا توانست چشم ملتی را کور کند؟

توفان توییتری برای آزادی فرنگیس مظلوم

«گوش کن آدمک» براساس ایده‌ای از ویلهلم رایش

تقدیم به سپیده قلیان عزیز و همه ی آزادگان در بند

سه تابوت فریب ؛‌ شعری‌ از احمد شاملو که هیچ گاه در ایران اجازه انتشار نیافت،

نوارِ متحرک علیه شاملو

عشق عمومی

سروده‌ای در واکنش به خبر دستور ویرانی خانه‌ی شاملو

دیدار معنوی مثنوی: باغ سبز عشق (۹) 

درباره زخمی کهنه در سرزمین دانش

چندشعراز لطیف هلمت (شاعرمعاصرکرد)

شعری که زندگی‌ست

منطقه کرمان نه مکان مهرپرستان بلکه جایگاه پرستندگان ایزد جنگ و رعد بهرام بوده است

ماهی

بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند, بگذار برخیزد!

در باره‌ی شعر مجید نفیسی: برنامه‌ی رادیویی دانشجویان دانشگاه پهلوی، آذر ۱۳۴۹(قسمت دوم)

ادبیات زن و ادبیات زنان

در باره‌ی شعر مجید نفیسی: برنامه‌ی رادیویی دانشجویان دانشگاه پهلوی، آذر ۱۳۴۹ (قسمت اول)

شاهنشاه یا امپراتور، شاهنشاهی یا امپراتوری: فرادستی و فرودستی ملت‌ها و نظریۀ ترجمه

برتولت برشت: پرواز بر فراز اقیانوس

۲ نقد بر رمان «ژنوم آدم نامرئی» نوشته بهرام روحانی

در آستانه

“در جدال با خاموشی” شعری از شاملو, با اجرای فرهنگ فرهی.

کاشفان فروتن شوکران

قصه‌گوی کوچک

ایران را سوریه، یمن و هیروشیما نکنید!

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت نوزدهمین سالگرد درگذشت شاعر بزرگ معاصر، احمد شاملو

اپرای چهار پنی. اثر برتولت برشت

حیدر کریمی, باربر سالمند مشهدی