بایگانی

وبینار:‌ زن‌کشی؛ فرهنگ و سیاست – با آسیه امینی، فعال حقوق زنان و تحلیل‌گر مسائل اجتماعی

برای ریحانه

زايشی برای گريز از تاريکی

گرگ‌ها و گوزن‌‌ها

شاهدی برای عزت

اگر سکوت نمی‌کردیم شاید رومینا‌ هنوز زنده بود

“تنها راه حل، لائیسیته است”

یک تجربه: کارگاهی علیه خشونت

معضل راه حل و پاکسازی زبانی ویتگنشتاین از منظر لکان!

اِلیف شافاک، نویسنده نامدار و مدافع آزادی بیان وُ زبان

درباره روشنفكرىِ ايرانی

چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر)

راز روانکاوانه‌ی تقدس بکارت، ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان و انگولک مردانه!

هفت‌‌پر

کتاب جستجوی معنایی برای زندگی

علم،‌اسطوره، معنا

گزارشی از تجددطلبی گروهی از زنان ایرانی

فرهنگ یا قانون؛ خون زنان بر گردن کیست؟

کرونا؛ همه گیری رنجی که آگاهی می آفریند

از اوشو تا فروید و لکان! چرا باید رویا ببینی، زیرا بیداربودن بُزدلی است!

چرا تئاتر بازنمود الاهیات انسان پیشامدرن در اندیشه‌ی انسان مدرن است؟

صنعت فرهنگ: کالا شدگی و تولیدات فرهنگی

درباره ى كتابسوزانِ باهماد آزادگان

یادهای زندان به کوشش منصوره شجاعی

خوانشی نو و رادیکال از کافکا! یا چگونه زندان در زندانی راهگشا بیافرینیم!

به دل‌ِ آینه‌ها بشتابیم *

نظم اسطوره‌ای در جهان سرمایه‌داری

خشونت پنهان در سادگی عوام و حماقت خشن در سلبریتی عامه پسند!

“من از یادت نمی کاهم” به عزیز ِخاطره‌هایم: مهدی اخوان لنگرودی

مکانیزم خود تخریبی و دوام حاکمیت ولایت فقیه