صفحه‌ی ویژه‌ی

Onetrack

آخرین مطالب :

شعری عاشقانه

شعر سپید

بچه‌های خلف

من هم آدمم

جنگ نام دیگر زندگی‌ست_ مصطفا صمدی

بر کدام جنازه زار می‌زند _ شاملو

تو _ مصطفا صمدی

هر چیز نهایتی دارد_ مصطفا صمدی

شعر تق تق _ مصطفا صمدی

شعر داربست _ مصطفا صمدی

قطعه ۴۵ _ دیل گپ

شعر جهان _مصطفا صمدی

قطعه‌ی از کتاب دیل گپ

شعر ساحل از مصطفا صمدی

قاب_ مصطفا صمدی

شعر «عکس یادگاری» از مصطفا صمدی

شعر جامعه_مصطفا صمدی

آخرین نظرات توسط نویسنده Onetrack

    نطری یافت نشد.